burger-menu_white
burger-cross_white

Stäng

burger-menu_white

Kontor

Lysaker
plusMinusExpander plusMinusExpander

Lysaker Torg 45, 2. etasje
1366 Lysaker
Oslo, Norge

+47 920 11 808
stian.green@pearlgroup.no

Sandefjord
plusMinusExpander plusMinusExpander

Østre Kullerød 4
3241 Sandefjord
Norge

+47 920 11 808
stian.green@pearlgroup.no
Stockholm
plusMinusExpander plusMinusExpander

Rosenborgsgatan 12
SE-169 74 Solna 
Sverige

+46 708 31 98 02
carl.ostholm@pearlgroup.se

Göteborg
plusMinusExpander plusMinusExpander

Fabrikstorget 1
412 50 Göteborg
Sverige

+46 73 633 62 57
per.bengtson@pearlgroup.se

Malmö
plusMinusExpander plusMinusExpander

Hyllie Stationstorg 31
215 32 Malmö 
Sverige 

+46 704 44 45 51
johan.linde@pearlgroup.se

Helsingfors
plusMinusExpander plusMinusExpander

Pearl Finland Oy
Mannerheimintie 82 A 5
00250 Helsingfors

+358 50 408 0566
tuomas.haimi@pearlgroup.fi

Tampere
plusMinusExpander plusMinusExpander

Pearl Finland Oy
Koskikatu 7 A 2
33100 Tampere

 +35810 579 8471
helena.jarvi@pearlgroup.fi

Riga
plusMinusExpander plusMinusExpander

Krišjāņa Valdemāra street 21 - 20
Riga, LV-1010
Lettland

+371 2653 9878

armands.slihte@pearlgroup.no

Gdansk
plusMinusExpander plusMinusExpander

Convert Group Polska Sp. z o.o.
Al. Grunwaldzka 472C, Olivia Star Building
80-309 Gdansk
Poland

+48 731 210 882
marzena@pearlconvert.no 

Kyiv
plusMinusExpander plusMinusExpander

Gulliver, 1A Sportyvna Square
01023 Kyiv
Ukraina

+47 995 07 750
trond.pedersen@pearlgroup.no

Singapore
plusMinusExpander plusMinusExpander

Pearl Care Singapore PTE LTD
9 Temasek Boulevard
31F Suntec Tower 2
Singapore 038989

+65 915 04 894
are.gloersen@pearlgroup.no

Styrelsen

Trond Skjellerud
plusMinusExpander plusMinusExpander

CEO Pearl Group

trond.skjellerud@pearlgroup.no
+47 4500 2800

Bernhard Olsen
plusMinusExpander plusMinusExpander

Managing Director PearlCare

bernhard.olsen@pearlgroup.no
+47 957 06 042

Carl Östholm
plusMinusExpander plusMinusExpander

Managing Director ERP

carl.ostholm@pearlgroup.se
+46 708 31 98 02

Torkel Johannessen
plusMinusExpander plusMinusExpander

Managing Director Commerce

torkel@pearlconvert.no
+47 458 60 292

Tom Berget
plusMinusExpander plusMinusExpander

CCO

tom.berget@pearlgroup.no
+47 932 87 712

Therese Mellegård
plusMinusExpander plusMinusExpander
Trond Pedersen
plusMinusExpander plusMinusExpander

Director International Operations

trond.pedersen@pearlgroup.no
+47 995 07 750

Ingemar Goksøyr
plusMinusExpander plusMinusExpander

CFO

ingemar.goksoyr@pearlgroup.no
+47 90 60 10 00

Stian Green
plusMinusExpander plusMinusExpander

COO & CEO Pearl Norway

stian.green@pearlgroup.no
+47 920 11 808

Per Bengtson
plusMinusExpander plusMinusExpander

CEO Pearl Sverige

per.bengtson@pearlgroup.se
+46 736 336 257

Helena Järvi
plusMinusExpander plusMinusExpander

CEO Pearl Finland

helena.jarvi@pearlgroup.fi
 +35 810 579 8471

Tuomas Haimi
plusMinusExpander plusMinusExpander

COO Pearl Finland

tuomas.haimi@pearlgroup.fi
+35 810 579 8470

Armands Slihte
plusMinusExpander plusMinusExpander

CEO Pearl Lettland

armands.slihte@pearlgroup.no
+37 126 539 878

Marzena Poiret
plusMinusExpander plusMinusExpander

Country Director Polen

marzena@pearlconvert.no
+48 731 210 882

Läs mer

down-arrow

Komplett Group.

Nätbutiksjätten Komplett Group implementerade SAP S/4HANA Cloud på Azure.

komplett_group_beska_ret

Komplett Group, Skandinaviens ledande e-handelsaktör inom elektronik och gaming, har tagit ett banbrytande steg. Med nästan två miljoner kunder och en årsomsättning över 1€ miljard år 2023, blev de först i Norden att implementera SAP S/4HANA Cloud Private Edition på Azure tillsammans med Pearl! Detta lyft förbereder företaget för framtida tillväxt och framgång.

Under mer än två decennier använde Komplett Group ett ERP-system som med tiden blev både för komplext och kostsamt att uppgradera och anpassa vid nya utvecklingsbehov.

"Varje gång vi behövde en förändring eller uppgradering, var vi tvungna att dyka djupt in i SAP tillsammans med konsulterna från Pearl," säger CIO Thomas Pedersen på Komplett.

Med ett brett produktsortiment och en stark kundbas, samt en brant tillväxtkurva de senaste åren, insåg Komplett att de behövde en mindre komplex, mer flexibel och modern ERP-lösning för att stödja sina ambitiösa tillväxtmål.

Som e-handelsgigant ville Komplett Group undvika uppgradering av den gamla lösningen när företaget skulle moderniseras. I stället valde de en ”Green Field-implementering”, vilket innebar att bygga ett nytt system från grunden. Efter en noggrann urvalsprocess där flera starka leverantörer konkurrerade, valde Komplett Pearl att leda detta omfattande implementeringsprojekt.

I det omfattande arbetet med att implementera SAP S/4HANA Cloud Private Edition på Azure-plattformen, SAP ”Digital Core”-lösning, ledde Pearl ett team med flera leverantörer, inklusive IT-företagen Evidi, Westernacher och Vistex.

Moderniseringsprojektet till Komplett är det största implementeringsprojektet Pearl någonsin har levererat.

Implementeringen av SAP S/4HANA Private Cloud resulterade i ett fullt skalbart ERP-system som avsevärt minskade komplexiteten och förbättrade Kompletts förmåga till snabb utveckling, samt förenklade anpassningar och uppgraderingar.

- "Vi har delat det nya systemet i tre lager: Nederst har vi ett stabilt och standardiserat ERP. I mellanlagret lyfter vi fram tjänster med API funktionalitet som inte hör hemma i ERP-lagret. Överst har vi ett lager dedikerat till kundfronterna med bland annat nätbutikerna, där fokus ligger på innovation. Denna nya tredelning av systemportföljen gör att vi nu kan anpassa och byta ut funktioner och systemlösningar snabbare, eftersom lagren och systemen inte är så tätt integrerade," säger Thomas Pedersen.

Det nya ERP-systemet har resulterat i flera konkreta affärsfördelar som effektivt löser tidigare utmaningar och skapar en solid grund för fortsatt tillväxt och ökad effektivitet.

För det första innebar implementeringen en mer kostnadseffektiv driftsmodell för Komplett, vilket redan efter sex månader ledde till betydande minskningar av de dagliga driftskostnaderna. Dessutom bidrog det standardiserade ERP-systemet till en effektivisering av andra affärsprocesser inom företaget.

"Den nya IT-plattformen möjliggör enklare integration mot nya system och partners, samt enklare delning av lösningar och funktionalitet inom Komplett Group. Det resulterar i en mer standardiserad och effektiv driftmetodik, vilket ökar takten för utveckling och implementering av nya affärsstrategier," säger Pedersen, och förtydligar:

"Tack vare det nya systemets 'Composable Architecture' kan vi enkelt uppgradera systemen utan att behöva göra omfattande ändringar i hela portföljen. Med en modernare IT-plattform och standardiserade system kan vi nu dra nytta av fler synergier på övergripande nivå."

Composable Architecture i SAP S/4HANA Private Cloud är känd för sin enastående flexibilitet, vilket möjliggör snabb anpassning och utökning av affärssystemen utan att påverka ”kärnan”. Det främjar innovation genom mikrotjänster och API, vilket låter företag integrera och uppdatera funktioner oberoende av varandra, och effektiviserar därigenom implementeringen av nya affärsstrategier.

Det nya ERP-systemet hjälpte Komplett Group att frigöra viktiga resurser, som de kunde omfördela till utveckling och innovation istället för krävande driftuppgifter. 

"Att flytta resurser och kostnader från drift till vidare utveckling betyder att vi kan öka innovationstakten oberoende av tredjepartsutvecklare. Detta har en betydande inverkan på Kompletts framsteg och förmåga till innovation," säger Pedersen.

Ett system som främjar ökad satsning på innovation och utveckling ger Komplett Group en konkurrensfördel i en alltmer konkurrensutsatt marknad. Samtidigt innebär överföringen av kompetens även en ökning av in-house kompetens. 

Innan implementeringen stod Komplett inför utmaningar med att säkerställa rätt kompetens internt, både för att utföra uppgifter och för att göra välgrundade val av leveranser och tjänster. Som en del av standardiseringsprocessen utvecklade Kompletts personal ny specialistkompetens inom den nya lösningsplattformen. Detta skapade en känsla av trygghet, förbättrad precision i alla beställningar och tillförde mervärde då kompetensen var nära kopplad till affärsverksamheten.

Det övergripande resultatet av moderniseringsprojektet för Komplett Group blev en transformation av både operativa och tekniska förmågor. Detta ger företaget en robust plattform för att möta dagens och morgondagens utmaningar med tillförsikt.

Projektet inleddes i juni 2022 med analysfasen och realiseringsfasen tog fart under hösten samma år. Genom omfattande omarbetningar av nätbutikernas funktionalitet, möjliggjorda av den nya IT-plattformen, kunde systemet tas i drift i oktober 2023, precis i tid för Black Week och julhandeln. . Med Pearl som partner genomfördes processen smidigt och med minimala fel.

"Vi valde Pearl som implementeringspartner eftersom de imponerade mest på oss med sin lösningsinriktade approach. Den arkitektur och arbetsprocess de föreslog tilltalade oss mest – dessutom hade de redan god insikt i våra processer från tidigare samarbeten. Men vi ville även utmana och se nya perspektiv, och det var något som de var öppna för," förklarar Pedersen.

Projektteamet på Komplett Group hade en stark agil kultur och modern syn på utvecklingsarbete, medan Pearl hade erfarenhet av storskaliga implementationer av ERP-system.

"I detta sammanhang tror vi att vi har bidragit till att forma Pearls arbetsmetoder något. De har varit duktiga på att anpassa sig till en mer agil implementeringsprocess, vilket har främjat en smidig migrering från det gamla till det nya," berättar Pedersen. 

Pearls implementeringsmetodik säkerställde en stabil drift under hela processen.

"Vi upplevde väldigt få störningar under processen, ingen nedtid och ett mycket nära samarbete för att säkerställa en smidig övergång till det nya systemet. Det resulterade i en effektiv och agil utvecklings- och implementeringsprocess med mycket bra resultat," avslutar Pedersen.

" Vi valde Pearl som implementeringspartner eftersom de imponerade mest på oss med sin lösningsinriktade approach. Den arkitektur och arbetsprocess de föreslog tilltalade oss mest – dessutom hade de redan god insikt i våra processer från tidigare samarbeten. Men vi ville även utmana och se nya perspektiv, och det var något som de var öppna för.

// CIO på Komplett Group, Thomas Pedersen