Burger
Kontor
Lysaker

Lysaker Torg 45
1366 Lysaker
Oslo, Norge

Stian Green
+47 920 11 808
stian.green@pearlgroup.no

Sandefjord

Østre Kullerød 4
3241 Sandefjord

Stian Green
+47 920 11 808
stian.green@pearlgroup.no

Stockholm

Rosenborgsgatan 12
SE-169 74 Solna 
Sweden

Carl Östholm
+46 708 31 98 02
carl.ostholm@pearlgroup.se

Göteborg

Fabrikstorget 1
412 50 Göteborg
Sverige

Per Bengtson
+46 73 633 62 57
per.bengtson@pearlgroup.se

Malmö

Hyllie Stationstorg 31
215 32 Malmö

Johan Linde
+46 704 444 551
johan.linde@pearlgroup.se 

Kyiv

Gulliver, 1A Sportyvna Square
01023 Kyiv
Ukraina

Trond Pedersen
+47 995 07 750
trond.pedersen@pearlgroup.no

Riga

Krišjāņa Valdemāra street 21 - 20
Riga, LV-1010
Latvia

Armands Slihte
+37 126 539 878
armands.slihte@pearlgroup.no

Singapore

Pearl Care Singapore PTE LTD
9 Temasek Boulevard
31F Suntec Tower 2
Singapore 038989

Are Gløersen
+65 915 048 94
are.gloersen@pearlgroup.no

Helsingfors

Pearl Finland Oy
Meritullinkatu 1
00170 Helsingfors

Tuomas Haimi
+358 10 579 84 70
tuomas.haimi@pearlgroup.fi

Tampere

Pearl Finland Oy
Koskikatu 7 A 2
33100 Tampere

Helena Järvi
 +35810 579 8471
helena.jarvi@pearlgroup.fi

Gdansk

Convert Group Polska Sp. z o.o.
Al. Grunwaldzka 472C, Olivia Star Building
80-309 Gdańsk

Marzena Poiret
+48 731 210 882
marzena@pearlconvert.no

Styrelsen
Trond Skjellerud

CEO Pearl Group

trond.skjellerud@pearlgroup.no
+47 45 002 800

Bernhard Olsen

Managing Director PearlCare

bernhard.olsen@pearlgroup.no
+47 957 06 042

Carl Östholm

Managing Director ERP

carl.ostholm@pearlgroup.se
+46 708 31 98 02

Torkel Johannessen

Managing Director Commerce

torkel@pearlconvert.no
+47 458 60 292

Tom Berget

CCO

tom.berget@pearlgroup.no
+47 932 87 712

Therese Mellegård
Trond Pedersen

Director International Operations

trond.pedersen@pearlgroup.no
+47 995 07 750

Ingemar Goksøyr

CFO

ingemar.goksoyr@pearlgroup.no
+47 90 60 10 00

Stian Green

COO & CEO Pearl Norge

stian.green@pearlgroup.no
+47 920 11 808

Per Bengtson

CEO Pearl Sverige

per.bengtson@pearlgroup.se
+46 736 336 257

Helena Järvi

CEO Pearl Finland

helena.jarvi@pearlgroup.fi
 +35 810 579 8471

Tuomas Haimi

COO Pearl Finland

tuomas.haimi@pearlgroup.fi
+35 810 579 8470

Armands Slihte

CEO Pearl Lettland

armands.slihte@pearlgroup.no
+37 126 539 878

Marzena Poiret

Country Director Polen

marzena@pearlconvert.no
+48 731 210 882

Skrivet av


Pearl Group

Publicerat


11.05.2022

12 viktiga frågor innan du flyttar till molnet

12 viktiga frågor innan du flyttar till molnet

Det er avgjørende å stille de rette spørsmålene når du skal kjøpe skyløsning. Her er de 12 viktigste.

 

Att ställa rätt frågor är avgörande när du köper en molnlösning. Här är de 12 viktigaste.

Att köpa en molnlösning skiljer sig från att köpa en traditionell IT-miljö. Analysföretaget Forrester Research pekar på signifikanta skillnader mellan molntjänstleverantörerna, särskilt när det gäller infrastruktur, analys och migreringsverktyg. Innan du bestämmer dig för en leverantör bör du alltid identifiera dina affärsbehov. Nästa steg bör vara att undersöka molnleverantörens erbjudande.

 

 1. Vilken typ av leverantör köper jag från?

De två vanligaste typerna av leverantörer är rena molntjänstleverantörer (AWS, Azure, GCP) och traditionella outsourcingleverantörer som erbjuder cloud IT. En vanlig skillnad mellan de två är – grovt sett – att en molntjänstleverantör kan vara mer flexibel med en betalningsmodell baserad på faktisk användning. Samtidigt sätter en traditionell outsourcingleverantör ofta kostnaden efter en fast kapacitet vilket kan vara utmanande för företag som inte alltid känner till sina framtida behov. Dessutom erbjuder rena molntjänstleverantörer en rad funktioner som hjälper ditt företag att skala och växa kostnadseffektivt tillsammans med marknaden.

 

 1. Vilka tjänster erbjuds? Vilka behov har jag?

Behöver du en komplett utvecklingsmiljö eller bara en e-posttjänst? Identifiera dina affärsbehov och definiera ditt mål med att flytta till molnet. Gör du det för att sänka kostnaderna, få tillgång till ny teknik eller ha bättre skalbarhet globalt? Använd en "kravlista" som utgångspunkt för att se hur leverantören kan hjälpa dig att uppnå detta.

 

 1. Finns det utrymme att växa?

Vissa företag börjar försiktigt flytta bara en del av IT-miljön till molnet. Just nu kanske dina molnbehov inte är så avancerade men om du vill flytta flera delar av företagets IT-miljö en dag, kommer leverantören att kunna hantera det då? Kapaciteten är sällan ett problem. Titta i stället på vilka mjukvarulösningar leverantören kan erbjuda.

 

 1. Vilken tillgång får jag till innovation?

Microsoft Azure, Amazon Web Services och Google Cloud Platform lanserar kontinuerligt nya tjänster och komponenter. Vilka möjligheter erbjuder en potentiell leverantör för dig att dra nytta av innovation? Och vad, om något, krävs extra av dig för att möjliggöra det?

 

 1. Vad krävs av företaget?

Baserat på vad du vill uppnå genom att flytta till molnet, se till att du får exakt information om vad som krävs av dig. Behöver appar skrivas om för att flyttas? Kan du få flera fördelar med molnet genom att skriva om appar, till exempel för att integrera artificiell intelligens och maskininlärning? Rätt leverantör kan vara värdefullt stöd genom att tillhandahålla experter som kan hjälpa till med inventering och planering för att göra flytten så smärtfri som möjligt.

 

 1. Hur ser prismodellen ut?

Molntjänster är vanligtvis mer kostnadseffektiva än att använda sina egna lokala servrar, du har mycket att vinna på genom att undersöka prisinformationen. Om du betalar för kapacitet: vilken tidsenhet används? Finns det möjlighet till kontinuerlig kostnadskontroll så att du ser vad du betalar för? När du betalar för trafik – ingår även trafik i molnet mellan olika applikationer? I en förbrukningsbaserad prismodell så vill du ha bästa möjliga information om förbrukningen.

 

Jämför vad du betalar för med olika leverantörer samt för olika tjänster. Det kan ofta vara bättre att betala en högre löpavgift för att undvika återkommande extra kostnader.

 

 1. Hur säker är molnet?

Offentliga molnleverantörer har vanligtvis säkerhetsresurser och expertis som få företag kan matcha på egen hand. Seriösa molnleverantörer har testade säkerhetssystem och håller dem uppdaterade. Du ansvarar för din egen molnsäkerhet (läs: Modell för delat ansvar*) men tjänsterna och möjligheten att säkra lösningarna finns redan på plats. Be om antivirus, brandväggar, hotanalys i realtid, datakryptering och rutinkontroller. Informera också leverantören om eventuella särskilda behov, t.ex. om en viss typ av information av juridiska skäl inte kan behandlas utanför landets gränser.

 

 1. Hur underhåller jag GDPR i molnet?

De flesta molnleverantörer har rutiner för hur man tar hand om GDPR. Diskutera dock hur leverantören kan hjälpa dig att uppnå dessa krav. Vem ansvarar för vad och hur ser deras specifika erbjudande ut?

 

 1. Vad händer om data går förlorade?

Om det som inte borde hända händer fortfarande: Vilka förfaranden har leverantören om din information på något sätt skadas? Kontrollera rutinerna för backup och redundans i systemen och undersök vilka åtgärder leverantören har för att minimera riskerna. Kontrollera också avtalet för att se om du har möjlighet till ekonomisk ersättning.

 

 1. Vilket stöd erbjuds?

Du bör ha teknisk support 24 timmar om dygnet, varje dag på året. Helgdagar är inget undantag. Men det är också värdefullt om svarstiden är kort eller om du har direkt tillgång till kvalificerad teknisk expertis. Fråga din leverantör vilket stöd de kan erbjuda.

 

 1. Hur är skalbarheten?

Du vet redan att molnet har hög skalbarhet, men det betyder inte att alla molnleverantörer kan erbjuda 500 gånger högre kapacitet på tio minuter. Är det möjligt att du kommer att ha det behovet? Kontrollera villkoren. Se också till att undersöka prissättningsmodellen ur detta perspektiv.

 

 1. Hur når jag min organisations moln?

Du bör kunna komma åt din information i molnet när som helst från var som helst i världen genom en säker inloggning från din dator, smartphone eller surfplatta.

*Rena molntjänstleverantörer följer en modell för delat säkerhetsansvar, vilket innebär att ditt säkerhetsteam har ett visst ansvar för säkerheten när du flyttar program, data, containrar och arbetsbelastningar till molnet. Leverantören tar ett visst ansvar, men inte allt. Att definiera gränsen mellan ditt ansvar och dina leverantörers ansvar är avgörande för att minska risken för att införa sårbarheter i dina offentliga miljöer, hybridmiljöer och multi-cloud miljöer.

Nyfiken på vad vi gör?

Se våra kundberättelser

Vi är glada att höra från dig!

Kontakta oss