Burger
Toimistot
Lysaker

Lysaker Torg 45
1366 Lysaker
Oslo, Norge

Stian Green
+47 920 11 808
stian.green@pearlgroup.no

Sandefjord

Østre Kullerød 4
3241 Sandefjord

Stian Green
+47 920 11 808
stian.green@pearlgroup.no

Stockholm

Rosenborgsgatan 12
SE-169 74 Solna 
Sweden

Carl Östholm
+46 708 31 98 02
carl.ostholm@pearlgroup.se

Göteborg

Fabriksgatan 1
412 50 Göteborg
Sverige

Per Bengtson
+46 73 633 62 57
per.bengtson@pearlgroup.se

Malmö

Hyllie Stationstorg 31
215 32 Malmö
Sverige

Johan Linde
+46 704 444 551
johan.linde@pearlgroup.se 

Kyiv

Gulliver, 1A Sportyvna Square
01023 Kyiv
Ukraina

Trond Pedersen
+47 995 07 750
trond.pedersen@pearlgroup.no

Riga

Krišjāņa Valdemāra street 21 - 20
Riga, LV-1010
Latvia

Armands Slihte
+37 126 539 878
armands.slihte@pearlgroup.no

Singapore

Pearl Care Singapore PTE LTD
9 Temasek Boulevard
31F Suntec Tower 2
Singapore 038989

Are Gløersen
+65 915 048 94
are.gloersen@pearlgroup.no

Helsinki

Pearl Finland Oy
Meritullinkatu 1
00170 Helsinki

Tuomas Haimi
+358 10 579 84 70
tuomas.haimi@pearlgroup.fi

Tampere

Pearl Finland Oy
Koskikatu 7 A 2
33100 Tampere

Helena Järvi
 +35810 579 8471
helena.jarvi@pearlgroup.fi

Gdansk

Convert Group Polska Sp. z o.o.
Al. Grunwaldzka 472C, Olivia Star Building
80-309 Gdańsk

Marzena Poiret
+48 731 210 882
marzena@pearlconvert.no

Hallinto | Johto
Trond Skjellerud

CEO Pearl Group

trond.skjellerud@pearlgroup.no
+47 450 02 800

Bernhard Olsen

Managing Director PearlCare

bernhard.olsen@pearlgroup.no
+47 957 06 042

Carl Östholm

Managing Director ERP

carl.ostholm@pearlgroup.se
+46 708 31 98 02

Torkel Johannessen

CEO PearlConvert

torkel@pearlconvert.no
+47 458 60 292

Tom Berget

CCO

tom.berget@pearlgroup.no
+47 932 87 712

Therese Mellegård
Trond Pedersen

Director International Operations

trond.pedersen@pearlgroup.no
+47 995 07 750

Ingemar Goksøyr

CFO

ingemar.goksoyr@pearlgroup.no
+47 90 60 10 00

Stian Green

COO & CEO Pearl Norway

stian.green@pearlgroup.no
+47 920 11 808

Per Bengtson

CEO Pearl Sweden

per.bengtson@pearlgroup.se
+46 736 336 257

Helena Järvi

CEO Pearl Finland

helena.jarvi@pearlgroup.fi
 +35810 579 8471

Tuomas Haimi

COO Pearl Finland

tuomas.haimi@pearlgroup.fi
+35 801 057 984 70

Armands Slihte

CEO Pearl Latvia

armands.slihte@pearlgroup.no
+47 671 08 800

Marzena Poiret

Country Director Poland

marzena@pearlconvert.no
+48 731 210 882

Skrevet av


Pearl Group

Publisert


28.03.2023

12 tärkeää kysymystä ennen pilvisiirtymää

20201208_pearlgroupelementerlys_utenbakgrunn_04_migreringavdata01_optimized

Oikeiden kysymysten esittäminen on tärkeää, kun suunnitellaan pilvipalvelun ostamista. Ohessa 12 tärkeintä kysymystä.

 

Pilvipalvelun ostaminen on erilaista verrattuna perinteisen IT ympäristön ostamiseen. Forrester Research:n tekemän tutkimuksen mukaan pilvipalveluiden tarjoajissa on isoja eroja erityisesti liittyen infrastruktuuriin, analysointiin ja migraatiotyökaluihin. Ennen toimittajan valintaa on tärkeää aina ymmärtää yrityksesi liiketoimintatarpeet. Seuraava vaihe on tutustua pilvipalveluiden tarjoajien tarjouksiin.


1. Minkä tyyppiseltä toimittajalta minun tulisi ostaa? 

Kaksi tyypillisintä palveluntarjoajaa ovat puhtaat pilvipalvelutoimittajat ( AWS, Azure, GCP) ja perinteiset ulkoistamiseen eriskoistuneet toimittajat, jotka tarjoavat IT palveluita pilvestä. Tyypillinen ero karkeasti sanottuna näiden kahden välillä on, että pilvipalvelutoimittajat pystyvät yleensä tarjoamaan joustavampia maksusuunnitelmia perustuen käyttöön. Ulkoistukseen erikoistuneet palveluntarjoajat taas määrittelevät maksun yleensä perustuen ennalta sovittuun kapasitettiin ja tämä voi olla haastavaa yrityksille, jotka eivät aina pysty ennustamaan heidän tulevia tarpeitaan. Tämän lisäksi pilvipalvelutoimittajat tarjoavat erilaisia palveluita mitkä auttavat yritystänne skaalautumaan ja kasvamaan kustannustehokkaasti markkinan mukana.


2. Mitä palveluja tarjotaan? Mitä tarpeita meillä on?

Tarvitsetteko täyden kehitysympäristön vai pelkästään sähköpostipalvelun? Tunnista liiketoimintatarpeesi ja määrittele teidän tarpeet pilvisiirtymälle. Onko teidän tarpeenne vähentää kuluja, päästä käsiksi uusiin teknologioihin tai skaalautumisen mahdollisuus? Päästäksenne alkuun käyttäkää ”tarvelistaa” nähdäksenne kuinka mahdollinen toimittaja pystyy teitä auttamaan päästäksenne tavoitteisiinne.


3. Onko kasvulle tilaa?

Jotkut yritykset ovat aloittaneet varovaisesti siirtämään osan IT ympäristöstään pilveen. Tällä hetkellä yrityksenne pilvitarpeet eivät välttämättä ole kauhean edistykselliset mutta mikäli yrityksellenne tulee tarve siirtää useita osa-alueita pilveen tulevaisuudessa, pystyykö toimittaja tukemaan teitä silloinkin? Kapasiteetti on harvoin ongelma. Sen sijaan tutustukaa mitä ohjelmistoratkaisuja toimittaja tarjoaa.


4. Pystymmekö hyödyntämään innovaatioita?

Microsoft Azure, Amazon Web Services ja Google Cloud Platform tuovat markkinoille jatkuvasti uusia palveluita ja komponentteja. Miten mahdollinen toimittaja mahdollistaa teille uusien innovaatioiden käyttöönoton? Ja, ennen kaikkea, mitä lisätöitä teiltä vaaditaan niiden käyttöönottoon?


5. Mitä yritykseltä vaaditaan?

Perustuen siihen mitä yrityksenne haluaa saavuttaa pilvisiirtymällä, varmistakaa, että saatte tarkat tiedot mitä teiltä vaaditaan tähän pääsemiseen. Pitääkö sovelluksia koodata uudelleen, jotta ne voidaan siirtää? Saatteko lisähyötyjä uudelleen koodaamalla sovelluksia esimerkiksi integroimalla teköalyä tai koneoppimista? Oikea toimittaja pystyy tuomaan lisäarvoa tarjoamalla asiantuntijoita, jotka pystyvät auttamaan suunnittelussa tehdäkseen siirtymän mahdollisimman helpoksi.


6. Miltä hinnoittelumalli näyttää?

Pilvipalvelut ovat yleensä kustannustehokkaampia kuin paikalliset serverit, mutta voitte saavuttaa isoja hyötyjä tutkimalla hinnoittelumallia. Mikäli maksatte kapasiteetistä: mitä ajanmäärettä käytetään? Onko tarjolla mahdollisuuksia jatkuvaan kustannusseurantaan, jotta näette mistä maksatte? Kun maksatte viestiliikenteestä -kuuluuko viestit pilvessä myös eri sovellusten välillä kustannuksiin? Kulutukseen perustuvassa hinnoittelumallissa teillä tulee olla tarkka käsitys kulutuksesta.

Vertailkaa mitä palveluita saatte eri hinnoittelumalleilla ja eri tarjoajilta. Monesti kannattaa maksaa hieman korkeampaa jatkuvan palvelun maksua välttääkseen toistuvat ylimääräiset kulut.

 

7. Kuinka tietoturvallinen pilvi on?

Julkisten pilvipalveluiden tarjoajilla on yleensä tietoturvallisuuteen keskittyneitä henkilöitä ja osaamista enemmän kuin yrityksillä itsellään. Isoilla pilvipalveluntarjoajilla on hyvin testatut tietoturvajärjestelmät, joita ylläpidetään jatkuvasti. Yrityksenne on vastuussa omasta pilviturvallisuudestanne (lue: Jaettu vastuumalli*), mutta palvelut sovellusten turvaamiselle ovat jo olemassa. Pyydä virustorjunta, palomuuri, reaaliaikainen uhkien analysointi, tiedonsalaus ja rutiinitarkastukset. Kerro toimittajalle myös kaikki erityistarpeet, esimerkiksi mikäli jotain tietyntyyppistä tietoa ei voi käsitellä maan rajojen ulkopuolella.


8. Kuinka GDPR-tietoja ylläpidetään pilvessä?

Useimmilla pilvipalvelutarjoajilla on valmiit käytännöt kuinka GDPR on hoidettu. Keskustelkaa toimittajan kanssa kuinka he voivat auttaa teitä vastaamaan näihin vaatimuksiin. Kuka vastaa mistäkin ja miltä heidän tarjous näyttää?


9. Mitä tapahtuu jos dataa häviää?

Mikäli se mitä ei pitäisi tapahtua kuitenkin tapahtuu: Mitä käytäntöjä toimittajalla on, mikäli teidän tietonne jotenkin haavoittuvat? Tarkistakaa rutiinit varmuuskopioihin sekä järjestelmän redundanssiin ja tutkikaa mitä toimenpiteitä toimittajalla on riskien minimointiin. Tarkistakaa myös sopimuksesta onko teillä mahdollisuutta taloudellisiin korvauksiin.


10. Mitä tukea on tarjolla?

Teillä pitäisi olla tekninen tuki 24 tuntia päivässä vuoden jokaisena päivänä. Lomat eivät ole poikkeus. On myös tärkeää jos vasteaika on lyhyt ja teillä on suora yhteys tekniseen henkilöön. Kysykää millaista tukea toimittaja voi tarjota.  


11. Kuinka palvelu skaalautuu?

Tiedätte jo, että pilvipalvelu skaalautuu helposti mutta se ei tarkoita, että kaikki pilvipalvelutarjoajat pystyvät tarjoamaan 500 kertaista kapasiteetin lisäystä kymmenessä minuutissa. Onko mahdollista että teillä tulisi tälläinen tarve? Tarkistakaa palveluehdot. Muistakaa myös tarkistaa hinnoittelumalli tästä näkökulmasta.


12. Kuinka pääsen sisälle oman organisaationi pilveen?

Teidän pitää päästä sisälle teidän pilvipalveluun koska tahansa mistä päin maailmaa tahansa turvallisen kirjautumisen kautta tietokoneella, puhelimella tai tabletilla.


*Täyden palvelun pilvipalvelutarjoajat noudattaa jaettua turvallisuusmallia mikä tarkoittaa, että teidän turvallisuustiimillä on tietty vastuu turvallisuudesta kun siirretään sovelluksia, dataa, kontteja ja työnkulkua pilveen. Toimittajalla on myös vastuu, mutta ei kaikesta. Rajan määrittely teidän ja toimittajan välillä on elintärkeää voidaksenne vähentää riskiä haavoittuvuuksille teidän julki-, hybrid- tai multipilviympäristössä.

Utelias mitä teemme?

Katso meidän ratkaisumme

Haluisimme kuulla sinusta!

Ota yhteyttä