Burger
Kontor
Lysaker

Strandveien 8, inngang B, 6. etasje
1366 Lysaker
Oslo, Norge

+47 957 06 042
bernhard.olsen@pearlgroup.no

Sandefjord

Østre Kullerød 4
3241 Sandefjord

+47 957 06 042
bernhard.olsen@pearlgroup.no

Stockholm

Rosenborgsgatan 12
SE-169 74 Solna 
Sweden

+46 708 31 98 02
carl.ostholm@pearlgroup.se

Göteborg

Lindholmspiren 7c
417 56 Göteborg
Sverige

+46 73 633 62 57
per.bengtson@pearlgroup.se

Kyiv

Gulliver, 1A Sportyvna Square
01023 Kyiv
Ukraina

+47 995 07 750
trond.pedersen@pearlgroup.no

Riga

Krišjāņa Valdemāra street 21 - 20

Riga, LV-1010

Latvia

+47 995 07 750
trond.pedersen@pearlgroup.no

Singapore

Pearl Care Singapore PTE LTD
9 Temasek Boulevard
31F Suntec Tower 2
Singapore 038989

+47 932 87 712
tom.berget@pearlgroup.no

Helsinki

Osoite ilmoitetaan myöhemmin
Helsinki
Finland

+358 50 408 0566
tuomas.haimi@pearlgroup.fi

Styrelsen
Geir Thoresen

CEO Pearl Group

geir.thoresen@pearlgroup.no
+47 976 71 574

Tom Berget

Business Development Director

tom.berget@pearlgroup.no
+47 932 87 712

Therese Mellegård

Project Director

therese.mellegaard@pearlgroup.no
+47 415 03 212

Bernhard Olsen

CEO Pearl Norway

bernhard.olsen@pearlgroup.no
+47 957 06 042

Ingemar Goksøyr

CFO

ingemar.goksoyr@pearlgroup.no
+47 90 60 10 00

Stian Green

Director Pearl Care

stian.green@pearlgroup.no
+47 920 11 808

Trond Pedersen

Director International Operations

trond.pedersen@pearlgroup.no
+47 995 07 750

Carl Östholm

CEO Pearl Sweden

carl.ostholm@pearlgroup.se
+46 708 31 98 02

Skrivet av


Pearl Group

Publicerat


11.05.2022

Hantera resan från arv till moln

Hantera resan från arv till moln

Fler och fler företag flyttar sin verksamhet till molnet. Vid 2025 kommer 85% av företagen att ha en ”Cloud first”-princip, enligt Gartner. Fördelarna med att migrera till molnet är tydliga: kostnadsbesparingar, flexibilitet, mobilitet, insikt, bättre samarbete, direkt åtkomst till den senaste mjukvaran, förbättrad katastrofåterställning – för att nämna några.

Många företag är med på resan från arv till moln och gör olika kostsamma misstag som leder till att de behöver starta processen igen och inser därför inte alla avsedda fördelar. Några företag vidtar inte tillräckliga åtgärder för att stödja sin befintliga miljö medan de är på resan vilket har konsekvenser för den dagliga verksamheten.

Att få till resan rätt betyder att man fokuserar på företagets resultat, definierar mål med molnet samt förbereder och kartlägger resan. Här är åtta kritiska steg för en lyckad migrering enligt AWS:

Se till att samordna högsta ledningen

Innan en migrering till molnet behöver du var säker på att du har med alla nyckelintressenter på beslutet. Börja med att identifiera konkreta mål som alla kan stödja, skapa sedan tidtabeller och riktmärken för att uppnå målen, samtidigt som det finns processer för att mäta progressen och kommunicera till större team.


Identifiera top-down mål

Du behöver identifiera offensiva och mätbara top-down-mål som tvingar organisationen att röra sig snabbare än vad den skulle ha gjort organiskt.

Etablera ledare och utbilda team

Bemanna teamen med en ansvarig ledare. Betona exakt hur roller i datacenter kommer att förändras och över vilka tidtabeller. Utbilda och utveckla ditt team så snabbt du kan.

Få tidiga vinster för att bevisa affärscase

Börja med att identifiera en eller flera applikationer som snabbt och enkelt kan flyttas till molnet samt kan leverera stora synliga fördelar. Pearl och AWS har verktyg som hjälper dig att granska alla applikationer och klassificera dem till 1) lätt att flytta 2) medium eller svåra att flytta 3) spara till sist.

Dra nytta av moderniserade fördelar

Den här processen kan brytas ner i tre faser: 1) utvärdera 2) mobilisera 3) migrera och modernisera. Första fasen innebär att utvärdera organisationens nuvarande beredskap för att arbeta i molnet. Andra fasen fokuserar på att mobilisera organisationen med en detaljerad migreringssplan och affärscase. Tredje fasen är migrering och modernisering av applikationerna medan du optimerar verksamheten längs vägen.

 

Välj ett lämpligt migrationsmönster

Vanliga migrationsmönster följer oftast ett av sju grundläggande mönster: relocate, rehost, re-platform, repurchase, refactor, retain eller retire. Pearl kan ta dig igenom dessa så att du kan välja alternativet som passar dig.

 

Upprätthåll och accelerera drivkraften

AWS har identifierat fyra nyckelbarriärer eller ”anti-mönster” för en snabb och effektiv molnmigrering som du behöver fokusera på: 1) kontinuerlig uppdatering att styrelsen är med på beslutet 2) långsam cykelplan med stora projekt 3) icke-konvergenta aktiviteter 4) seriebaserad beroende utföranden.

 

Bygg upp din aktiveringsmotor i molnet

I Cloud-first-miljön blir en DevOps-modell normen. De flesta företag tjänar på att ha ett centralt team som hanterar det tunga lyftet med att konfigurera och integrera molnplattformtjänster på utvecklarnas vägnar.

 

Dessa åtta steg kommer att hjälpa dig att få alla i organisationen fokuserad på migreringen samt hjälpa till att hålla dig på rätt spår medan du hanterar befintliga projekt och försäkrar att du utnyttjar fördelarna med att flytta till molnet.

Nyfiken på vad vi gör?

Se våra kundberättelser

Vi är glada att höra från dig!

Kontakta oss