burger-menu_blue
ExitCrossBlue

Stäng

burger-menu_blue

Kontor

Lysaker
plusMinusExpander plusMinusExpander

Strandveien 8, inngang B, 6. etasje
1366 Lysaker
Oslo, Norge

+47 67 10 88 00
geir.thoresen@pearlgroup.no

Sandefjord
plusMinusExpander plusMinusExpander

Østre Kullerød 4
3241 Sandefjord

+47 957 06 042
bernhard.olsen@pearlgroup.no
Stockholm
plusMinusExpander plusMinusExpander

Rosenborgsgatan 12
SE-169 74 Solna
Sweden

+46 708 31 98 02
carl.ostholm@pearlgroup.se
Kiev
plusMinusExpander plusMinusExpander

Gulliver, 1A Sportyvna Square
01023 Kyiv
Ukraina

+47 995 07 750
trond.pedersen@pearlgroup.no
Riga
plusMinusExpander plusMinusExpander

Dzirnavu 57-4a

Riga, LV-1010
Latvia

+371 66 11 89 90
edgars.egle@pearlgroup.no
Singapore
plusMinusExpander plusMinusExpander

Pearl Care Singapore PTE LTD
9 Temasek Boulevard
31F Suntec Tower 2
Singapore 038989

+47 932 87 712
tom.berget@pearlgroup.no
Göteborg
plusMinusExpander plusMinusExpander

Lindholmspiren 7c
417 56 Göteborg
Sverige

+46 73 633 62 57
per.bengtson@pearlgroup.se

Styrelsen

Geir Thoresen
plusMinusExpander plusMinusExpander

CEO Pearl Group

geir.thoresen@pearlgroup.no

+47 67 10 88 00

Tom Berget
plusMinusExpander plusMinusExpander

Business Development Director

tom.berget@pearlgroup.no
+47 932 87 712

Therese Mellegård
plusMinusExpander plusMinusExpander

Project Director

therese.mellegaard@pearlgroup.no
+47 415 03 212

Bernhard Olsen
plusMinusExpander plusMinusExpander

CEO Pearl Norway

bernhard.olsen@pearlgroup.no
+47 957 06 042

Øystein Karevold
plusMinusExpander plusMinusExpander

CFO

oystein.karevold@pearlgroup.no
+47 93 45 60 47

Stian Green
plusMinusExpander plusMinusExpander

Director Pearl Care

stian.green@pearlgroup.no
+47 920 11 808

Trond Pedersen
plusMinusExpander plusMinusExpander

Director International Operations

trond.pedersen@pearlgroup.no
+47 995 07 750

Carl Östholm
plusMinusExpander plusMinusExpander

CEO Pearl Sweden

carl.ostholm@pearlgroup.se
+46 708 31 98 02

Edgars Egle
plusMinusExpander plusMinusExpander

CEO Pearl Latvia

edgars.egle@pearlgroup.no
+371 29 14 44 93


Pearl Group


11.05.2022


Hantera resan från arv till moln

Hantera resan från arv till moln

Hantera resan från arv till moln

Fler och fler företag flyttar sin verksamhet till molnet. Vid 2025 kommer 85% av företagen att ha en ”Cloud first”-princip, enligt Gartner. Fördelarna med att migrera till molnet är tydliga: kostnadsbesparingar, flexibilitet, mobilitet, insikt, bättre samarbete, direkt åtkomst till den senaste mjukvaran, förbättrad katastrofåterställning – för att nämna några.

Många företag är med på resan från arv till moln och gör olika kostsamma misstag som leder till att de behöver starta processen igen och inser därför inte alla avsedda fördelar. Några företag vidtar inte tillräckliga åtgärder för att stödja sin befintliga miljö medan de är på resan vilket har konsekvenser för den dagliga verksamheten.

Att få till resan rätt betyder att man fokuserar på företagets resultat, definierar mål med molnet samt förbereder och kartlägger resan. Här är åtta kritiska steg för en lyckad migrering enligt AWS:

Se till att samordna högsta ledningen

Innan en migrering till molnet behöver du var säker på att du har med alla nyckelintressenter på beslutet. Börja med att identifiera konkreta mål som alla kan stödja, skapa sedan tidtabeller och riktmärken för att uppnå målen, samtidigt som det finns processer för att mäta progressen och kommunicera till större team.


Identifiera top-down mål

Du behöver identifiera offensiva och mätbara top-down-mål som tvingar organisationen att röra sig snabbare än vad den skulle ha gjort organiskt.

Etablera ledare och utbilda team

Bemanna teamen med en ansvarig ledare. Betona exakt hur roller i datacenter kommer att förändras och över vilka tidtabeller. Utbilda och utveckla ditt team så snabbt du kan.

Få tidiga vinster för att bevisa affärscase

Börja med att identifiera en eller flera applikationer som snabbt och enkelt kan flyttas till molnet samt kan leverera stora synliga fördelar. Pearl och AWS har verktyg som hjälper dig att granska alla applikationer och klassificera dem till 1) lätt att flytta 2) medium eller svåra att flytta 3) spara till sist.

Dra nytta av moderniserade fördelar

Den här processen kan brytas ner i tre faser: 1) utvärdera 2) mobilisera 3) migrera och modernisera. Första fasen innebär att utvärdera organisationens nuvarande beredskap för att arbeta i molnet. Andra fasen fokuserar på att mobilisera organisationen med en detaljerad migreringssplan och affärscase. Tredje fasen är migrering och modernisering av applikationerna medan du optimerar verksamheten längs vägen.

 

Välj ett lämpligt migrationsmönster

Vanliga migrationsmönster följer oftast ett av sju grundläggande mönster: relocate, rehost, re-platform, repurchase, refactor, retain eller retire. Pearl kan ta dig igenom dessa så att du kan välja alternativet som passar dig.

 

Upprätthåll och accelerera drivkraften

AWS har identifierat fyra nyckelbarriärer eller ”anti-mönster” för en snabb och effektiv molnmigrering som du behöver fokusera på: 1) kontinuerlig uppdatering att styrelsen är med på beslutet 2) långsam cykelplan med stora projekt 3) icke-konvergenta aktiviteter 4) seriebaserad beroende utföranden.

 

Bygg upp din aktiveringsmotor i molnet

I Cloud-first-miljön blir en DevOps-modell normen. De flesta företag tjänar på att ha ett centralt team som hanterar det tunga lyftet med att konfigurera och integrera molnplattformtjänster på utvecklarnas vägnar.

 

Dessa åtta steg kommer att hjälpa dig att få alla i organisationen fokuserad på migreringen samt hjälpa till att hålla dig på rätt spår medan du hanterar befintliga projekt och försäkrar att du utnyttjar fördelarna med att flytta till molnet.