Burger
Kontor
Lysaker

Lysaker Torg 45
1366 Lysaker
Oslo, Norge

Stian Green
+47 920 11 808
stian.green@pearlgroup.no

Sandefjord

Østre Kullerød 4
3241 Sandefjord

Stian Green
+47 920 11 808
stian.green@pearlgroup.no

Stockholm

Rosenborgsgatan 12
SE-169 74 Solna 
Sweden

Carl Östholm
+46 708 31 98 02
carl.ostholm@pearlgroup.se

Göteborg

Fabriksgatan 1
412 50 Göteborg
Sverige

Per Bengtson
+46 73 633 62 57
per.bengtson@pearlgroup.se

Malmö

Hyllie Stationstorg 31
215 32 Malmö

Johan Linde
+46 704 444 551
johan.linde@pearlgroup.se 

Kyiv

Gulliver, 1A Sportyvna Square
01023 Kyiv
Ukraina

Trond Pedersen
+47 995 07 750
trond.pedersen@pearlgroup.no

Riga

Krišjāņa Valdemāra street 21 - 20
Riga, LV-1010
Latvia

Armands Slihte
+37 126 539 878
armands.slihte@pearlgroup.no

Singapore

Pearl Care Singapore PTE LTD
9 Temasek Boulevard
31F Suntec Tower 2
Singapore 038989

Are Gløersen
+65 915 048 94
are.gloersen@pearlgroup.no

Helsingfors

Pearl Finland Oy
Meritullinkatu 1
00170 Helsingfors

Tuomas Haimi
+358 10 579 84 70
tuomas.haimi@pearlgroup.fi

Tampere

Pearl Finland Oy
Koskikatu 7 A 2
33100 Tampere

Helena Järvi
 +35810 579 8471
helena.jarvi@pearlgroup.fi

Gdansk

Convert Group Polska Sp. z o.o.
Al. Grunwaldzka 472C, Olivia Star Building
80-309 Gdańsk

Marzena Poiret
+48 731 210 882
marzena@pearlconvert.no

Styrelsen
Trond Skjellerud

CEO Pearl Group

trond.skjellerud@pearlgroup.no
+47 45 002 800

Bernhard Olsen

Managing Director PearlCare

bernhard.olsen@pearlgroup.no
+47 957 06 042

Carl Östholm

Managing Director ERP

carl.ostholm@pearlgroup.se
+46 708 31 98 02

Torkel Johannessen

Managing Director Commerce

torkel@pearlconvert.no
+47 458 60 292

Tom Berget

CCO

tom.berget@pearlgroup.no
+47 932 87 712

Therese Mellegård
Trond Pedersen

Director International Operations

trond.pedersen@pearlgroup.no
+47 995 07 750

Ingemar Goksøyr

CFO

ingemar.goksoyr@pearlgroup.no
+47 90 60 10 00

Stian Green

COO & CEO Pearl Norge

stian.green@pearlgroup.no
+47 920 11 808

Per Bengtson

CEO Pearl Sverige

per.bengtson@pearlgroup.se
+46 736 336 257

Helena Järvi

CEO Pearl Finland

helena.jarvi@pearlgroup.fi
 +35 810 579 8471

Tuomas Haimi

COO Pearl Finland

tuomas.haimi@pearlgroup.fi
+35 810 579 8470

Armands Slihte

CEO Pearl Lettland

armands.slihte@pearlgroup.no
+37 126 539 878

Marzena Poiret

Country Director Polen

marzena@pearlconvert.no
+48 731 210 882

Skrivet av


Pearl Group

Publicerat


11.05.2022

Hantera resan från arv till moln

Hantera resan från arv till moln

Fler och fler företag flyttar sin verksamhet till molnet. Vid 2025 kommer 85% av företagen att ha en ”Cloud first”-princip, enligt Gartner. Fördelarna med att migrera till molnet är tydliga: kostnadsbesparingar, flexibilitet, mobilitet, insikt, bättre samarbete, direkt åtkomst till den senaste mjukvaran, förbättrad katastrofåterställning – för att nämna några.

Många företag är med på resan från arv till moln och gör olika kostsamma misstag som leder till att de behöver starta processen igen och inser därför inte alla avsedda fördelar. Några företag vidtar inte tillräckliga åtgärder för att stödja sin befintliga miljö medan de är på resan vilket har konsekvenser för den dagliga verksamheten.

Att få till resan rätt betyder att man fokuserar på företagets resultat, definierar mål med molnet samt förbereder och kartlägger resan. Här är åtta kritiska steg för en lyckad migrering enligt AWS:

Se till att samordna högsta ledningen

Innan en migrering till molnet behöver du var säker på att du har med alla nyckelintressenter på beslutet. Börja med att identifiera konkreta mål som alla kan stödja, skapa sedan tidtabeller och riktmärken för att uppnå målen, samtidigt som det finns processer för att mäta progressen och kommunicera till större team.


Identifiera top-down mål

Du behöver identifiera offensiva och mätbara top-down-mål som tvingar organisationen att röra sig snabbare än vad den skulle ha gjort organiskt.

Etablera ledare och utbilda team

Bemanna teamen med en ansvarig ledare. Betona exakt hur roller i datacenter kommer att förändras och över vilka tidtabeller. Utbilda och utveckla ditt team så snabbt du kan.

Få tidiga vinster för att bevisa affärscase

Börja med att identifiera en eller flera applikationer som snabbt och enkelt kan flyttas till molnet samt kan leverera stora synliga fördelar. Pearl och AWS har verktyg som hjälper dig att granska alla applikationer och klassificera dem till 1) lätt att flytta 2) medium eller svåra att flytta 3) spara till sist.

Dra nytta av moderniserade fördelar

Den här processen kan brytas ner i tre faser: 1) utvärdera 2) mobilisera 3) migrera och modernisera. Första fasen innebär att utvärdera organisationens nuvarande beredskap för att arbeta i molnet. Andra fasen fokuserar på att mobilisera organisationen med en detaljerad migreringssplan och affärscase. Tredje fasen är migrering och modernisering av applikationerna medan du optimerar verksamheten längs vägen.

 

Välj ett lämpligt migrationsmönster

Vanliga migrationsmönster följer oftast ett av sju grundläggande mönster: relocate, rehost, re-platform, repurchase, refactor, retain eller retire. Pearl kan ta dig igenom dessa så att du kan välja alternativet som passar dig.

 

Upprätthåll och accelerera drivkraften

AWS har identifierat fyra nyckelbarriärer eller ”anti-mönster” för en snabb och effektiv molnmigrering som du behöver fokusera på: 1) kontinuerlig uppdatering att styrelsen är med på beslutet 2) långsam cykelplan med stora projekt 3) icke-konvergenta aktiviteter 4) seriebaserad beroende utföranden.

 

Bygg upp din aktiveringsmotor i molnet

I Cloud-first-miljön blir en DevOps-modell normen. De flesta företag tjänar på att ha ett centralt team som hanterar det tunga lyftet med att konfigurera och integrera molnplattformtjänster på utvecklarnas vägnar.

 

Dessa åtta steg kommer att hjälpa dig att få alla i organisationen fokuserad på migreringen samt hjälpa till att hålla dig på rätt spår medan du hanterar befintliga projekt och försäkrar att du utnyttjar fördelarna med att flytta till molnet.

Nyfiken på vad vi gör?

Se våra kundberättelser

Vi är glada att höra från dig!

Kontakta oss