Burger
Kontorer
Lysaker

Lysaker Torg 45
1366 Lysaker
Oslo, Norge

Stian Green
+47 920 11 808
stian.green@pearlgroup.no

Sandefjord

Østre Kullerød 4
3241 Sandefjord

Stian Green
+47 920 11 808
stian.green@pearlgroup.no

Stockholm

Rosenborgsgatan 12
SE-169 74 Solna 
Sweden

Carl Östholm
+46 708 31 98 02
carl.ostholm@pearlgroup.se

Göteborg

Fabriksgatan 1
412 50 Göteborg
Sverige

Per Bengtson
+46 73 633 62 57
per.bengtson@pearlgroup.se

Malmö

Hyllie Stationstorg 31
215 32 Malmö
Sverige

Johan Linde
+46 704 444 551
johan.linde@pearlgroup.se 

Kyiv

Gulliver, 1A Sportyvna Square
01023 Kyiv
Ukraina

Trond Pedersen
+47 995 07 750
trond.pedersen@pearlgroup.no

Riga

Krišjāņa Valdemāra street 21 - 20
Riga, LV-1010
Latvia

Armands Slihte
+ 37 126 539 878
armands.slihte@pearlgroup.no

Singapore

Pearl Care Singapore PTE LTD
9 Temasek Boulevard
31F Suntec Tower 2
Singapore 038989

Are Gløersen
+65 915 048 94
are.gloersen@pearlgroup.no

Helsinki

Pearl Finland Oy
Meritullinkatu 1
00170 Helsinki

Tuomas Haimi
+358 10 579 84 70
tuomas.haimi@pearlgroup.fi

Tampere

Pearl Finland Oy
Koskikatu 7 A 2
33100 Tampere

Helena Järvi
 +35810 579 8471
helena.jarvi@pearlgroup.fi

Gdansk

Convert Group Polska Sp. z o.o.
Al. Grunwaldzka 472C, Olivia Star Building
80-309 Gdańsk

Marzena Poiret
+48 731 210 882
marzena@pearlconvert.no

Ledelsen
Trond Skjellerud

CEO Pearl Group

trond.skjellerud@pearlgroup.no
+47 45 002 800

Bernhard Olsen

Managing Director PearlCare

bernhard.olsen@pearlgroup.no
+47 957 06 042

Carl Östholm

Managing Director ERP

carl.ostholm@pearlgroup.se
+46 708 31 98 02

Torkel Johannessen

Managing Director Commerce

torkel@pearlconvert.no
+47 458 60 292

Tom Berget

CCO

tom.berget@pearlgroup.no
+47 932 87 712

Therese Mellegård
Trond Pedersen

Director International Operations

trond.pedersen@pearlgroup.no
+47 995 07 750

Ingemar Goksøyr

CFO

ingemar.goksoyr@pearlgroup.no
+47 90 60 10 00

Stian Green

COO & CEO Pearl Norway

stian.green@pearlgroup.no
+47 920 11 808

Per Bengtson

CEO Pearl Sweden

per.bengtson@pearlgroup.se
+46 736 336 257

 

Helena Järvi

CEO Pearl Finland

helena.jarvi@pearlgroup.fi
 +35810 579 8471


Tuomas Haimi

COO Pearl Finland

tuomas.haimi@pearlgroup.fi
+358 10 579 84 70

Armands Slihte

CEO Pearl Latvia

armands.slihte@pearlgroup.no
+37 126 539 878


 

Marzena Poiret

Country Director Poland

marzena@pearlconvert.no
+48 731 210 882

Skrevet av


Pearl Group

Publisert


14.12.2023

Digital transformasjon hos Bohus: En suksesshistorie med Pearl som partner

JLM2TIu6Pw
Et velfungerende ERP-system kan ta rollen som bedriftens digitale fundament – og bidra til å løse komplekse utfordringer. Det har Bohus fått erfare etter at de valgte å samarbeide med Pearl.

Til tross for at pandemien og nedstengingen slo beina under en rekke bransjer og arbeidsplasser, var det også enkelte bedrifter som fikk oppleve en oppsving. Blant dem var Pearls kund Bohus, som med sine drøyt 60 varehus er landets største, landsdekkende møbelkjede.

Det har vært litt atypiske år med ekstrem vekst, rett og slett, forteller IT-direktør i Bohus, Krister Mossige.

Samtidig krevde veksten endringer – også fordi kundeatferden endret seg, og handlingen i utstrakt grad foregikk digitalt.

Vi har måttet snu oss raskt for å finne løsninger knyttet til klikk og hent, da vi ikke kunne ha fysisk åpne varehus i perioder, fortsetter Mossige.

Som for selskaper flest har utfordringene vært mange. Under pandemien, da hus og hjem-bransjen gikk så det suste, koblet flere aktører seg på for å ta sin del av markedet. Økte råvarepriser og inflasjon har også presset marginene, og for Bohus har det blitt viktig å ta en stadig sterkere markedsposisjon og å effektivisere alle ledd i driften.

Det er i samspillet og sømløsheten mellom det digitale og det fysiske varehuset vi har sett at vi har hatt et stort potensial for forbedring, sier IT-direktøren.

I  nettopp denne delen av driften har Pearl spilt en viktig rolle. Sammen med Pearl Convert, Pearl sin E-Commerce avdeling, har en helt ny digital handelsløsning blitt utviklet og lansert. Løsningen, som er basert på Adobe Magento, er tett integrert med Pearl Groups andre digitale forretningssystemer.

- Vi har gjennom dette prosjektet dratt stor fordel av å kunne forholde oss til én felles leverandør på tvers av hele vår digitale verdikjede. At Pearl kjenner oss og vår kundereise har virkelig vært en stor fordel for oss, sier Mossige.

 

 
Best of breed eller ren plattformstrategi?

 

Mens mange aktører velger en best of breed-strategi, og går for de løsningene som isolert sett er best på hver sine områder, kan det ende opp med å bli en svært komplisert løsning. I andre enden av skalaen finner man bedriftene som går for en plattformstrategi, og satser på å samle mest mulig i én sterk plattform – slik Bohus har valgt med Pearl.

- Vi har tatt noen helt bevisste valg rundt vår digitaliseringsreise, og vi har ønsket å digitalisere nedenfra og opp, forteller Mossige.

Tanken bak strategien er at driften skal bygges på et sterkt, digitalt fundament i kjernen, i form av et SAP/ERP-system.  

Vi ønsker å legge mest mulig funksjonalitet der, og å se i den retningen når vi anskaffer nye systemer – men samtidig uten å utelukke de beste løsningene. Kanskje spesielt i den kundesentriske delen av systemuniverset, sier Mossige.

Suksess med Pearl

 

futsSU-xNH- De er vi mye åpne for å velge andre løsninger og jakter hele tiden de beste løsningene. Det føler vi at vi lykkes veldig godt med, sammen med Pearl. Vi har samlet mye hos en partner, men vi har fortsatt en del ulike teknologier samlet hos den partneren.

Pearl har god kjennskap til de ulike systemene og hvordan de spiller sammen, og kan derfor rådgi Bohus på forretningsutvikling underveis. Den proaktive tilnærmingen har passet møbelkjeden godt.

I sum gjør det at man har mer effektive prosjekter. Det er viktig i retail å være agil og komme raskt til markedet med nye løsninger for å møte stadig mer krevende kunder, avslutter Mossige.