Burger
Kontorer
Lysaker

Lysaker Torg 45
1366 Lysaker
Oslo, Norge

Stian Green
+47 920 11 808
stian.green@pearlgroup.no

Sandefjord

Østre Kullerød 4
3241 Sandefjord

Stian Green
+47 920 11 808
stian.green@pearlgroup.no

Stockholm

Rosenborgsgatan 12
SE-169 74 Solna 
Sweden

Carl Östholm
+46 708 31 98 02
carl.ostholm@pearlgroup.se

Göteborg

Fabriksgatan 1
412 50 Göteborg
Sverige

Per Bengtson
+46 73 633 62 57
per.bengtson@pearlgroup.se

Malmö

Hyllie Stationstorg 31
215 32 Malmö
Sverige

Johan Linde
+46 704 444 551
johan.linde@pearlgroup.se 

Kyiv

Gulliver, 1A Sportyvna Square
01023 Kyiv
Ukraina

Trond Pedersen
+47 995 07 750
trond.pedersen@pearlgroup.no

Riga

Krišjāņa Valdemāra street 21 - 20
Riga, LV-1010
Latvia

Armands Slihte
+ 37 126 539 878
armands.slihte@pearlgroup.no

Singapore

Pearl Care Singapore PTE LTD
9 Temasek Boulevard
31F Suntec Tower 2
Singapore 038989

Are Gløersen
+65 915 048 94
are.gloersen@pearlgroup.no

Helsinki

Pearl Finland Oy
Meritullinkatu 1
00170 Helsinki

Tuomas Haimi
+358 10 579 84 70
tuomas.haimi@pearlgroup.fi

Tampere

Pearl Finland Oy
Koskikatu 7 A 2
33100 Tampere

Helena Järvi
 +35810 579 8471
helena.jarvi@pearlgroup.fi

Gdansk

Convert Group Polska Sp. z o.o.
Al. Grunwaldzka 472C, Olivia Star Building
80-309 Gdańsk

Marzena Poiret
+48 731 210 882
marzena@pearlconvert.no

Ledelsen
Trond Skjellerud

CEO Pearl Group

trond.skjellerud@pearlgroup.no
+47 45 002 800

Bernhard Olsen

Managing Director PearlCare

bernhard.olsen@pearlgroup.no
+47 957 06 042

Carl Östholm

Managing Director ERP

carl.ostholm@pearlgroup.se
+46 708 31 98 02

Torkel Johannessen

Managing Director Commerce

torkel@pearlconvert.no
+47 458 60 292

Tom Berget

CCO

tom.berget@pearlgroup.no
+47 932 87 712

Therese Mellegård
Trond Pedersen

Director International Operations

trond.pedersen@pearlgroup.no
+47 995 07 750

Ingemar Goksøyr

CFO

ingemar.goksoyr@pearlgroup.no
+47 90 60 10 00

Stian Green

COO & CEO Pearl Norway

stian.green@pearlgroup.no
+47 920 11 808

Per Bengtson

CEO Pearl Sweden

per.bengtson@pearlgroup.se
+46 736 336 257

 

Helena Järvi

CEO Pearl Finland

helena.jarvi@pearlgroup.fi
 +35810 579 8471


Tuomas Haimi

COO Pearl Finland

tuomas.haimi@pearlgroup.fi
+358 10 579 84 70

Armands Slihte

CEO Pearl Latvia

armands.slihte@pearlgroup.no
+37 126 539 878


 

Marzena Poiret

Country Director Poland

marzena@pearlconvert.no
+48 731 210 882

Skrevet av


Pearl Group

Publisert


02.06.2022

EHF3.0@Pearl

newsItem-1467cf370908

Pearl har utviklet en EHF-løsning for SAPs økonomistyringssystemer. Løsningen gjør det svært enkelt med elektronisk fakturering og brukes av en rekke av våre kunder.

Pearl har utviklet en EHF-løsning for selskap som bruker SAP ECC og S/4 HANA som økonomistyringsløsning. Løsningen tilfredsstiller gjeldende europeiske krav til fakturaformat og kundens organisasjonsnummer er det eneste som benyttes for sjekke opp mot det europeiske adresseregisteret.

Elektronisk handelsformat (EHF) er et strukturert XML-dataformat for elektronisk utveksling av handelsdokumenter i Norge. Dette formatet er særskilt kjent som format for elektroniske fakturaer mellom virksomheter i Norge.

EHF-formatet er en standard som benyttes til elektronisk fakturering og startet som et samarbeid i Europa der organisasjonen PEPPOL skulle legge til rette så bedrifter kunne gi tilbud og handle på tvers av landegrensene. Med EHF-standarden støttes nå fakturering og andre meldinger for medlemslandene i Europa, og det er planlagt at selskap i USA, Canada og Australia også vil bli inkludert i samarbeidet. De nasjonale kravene til fakturaene for utsteders land er innebygget i den globale standarden uten behov for tillegg. Fra 01.01.2020 ble en obligatorisk versjon av EHF-faktura tilgjengelig. Offentlige virksomheter i Norge er pålagt å bruke støtte for mottak av EHF-løsning. 


EHF gjør det mulig med standardisert, elektronisk kommunikasjon mellom virksomheter, uten direkte integrasjoner mellom datasystemer.

Hvis organisasjonsnummeret til kunden ligger i PEPPOLs europeiske register, vil fakturaen gå direkte til kunden for godkjenning og betaling. Pearls løsning støtter alle standard kommunikasjon som er godkjent av PEPPOL, for både sending og mottak av informasjon. Når dere sender en faktura fra SAP igjennom EHF-løsningen, skjer det et automatisk oppslag som avgjører om mottakeren er satt opp til å motta en EHF-faktura, og hvilken versjon de benytter. Skulle det skje en feil vil avsender motta en melding. I SAP vil det da bli en oppdatering av statusen på fakturaen på om meldingen har blitt mottatt eller ikke.

Alle meldinger blir lagret i løsningen i en gitt periode, og all kommunikasjon skjer med kryptering.

Løsningen er ferdig utviklet og brukes av rekke av Pearls kunder.

Ta kontakt i dag for mer informasjon.