Burger
Kontorer
Lysaker

Lysaker 45
1366 Lysaker
Oslo, Norge

Stian Green
+47 920 11 808
stian.green@pearlgroup.no

Sandefjord

Østre Kullerød 4
3241 Sandefjord

Stian Green
+47 920 11 808
stian.green@pearlgroup.no

Stockholm

Rosenborgsgatan 12
SE-169 74 Solna 
Sweden

Carl Östholm
+46 708 31 98 02
carl.ostholm@pearlgroup.se

Göteborg

Fabrikstorget 1
412 50 Göteborg
Sverige

Per Bengtson
+46 73 633 62 57
per.bengtson@pearlgroup.se

Malmö

Hyllie Stationstorg 31
215 32 Malmö
Sverige

Johan Linde
+46 704 444 551
johan.linde@pearlgroup.se 

Kyiv

Gulliver, 1A Sportyvna Square
01023 Kyiv
Ukraina

Trond Pedersen
+47 995 07 750
trond.pedersen@pearlgroup.no

Riga

Krišjāņa Valdemāra street 21 - 20
Riga, LV-1010
Latvia

Armands Slihte
+ 37 126 539 878
armands.slihte@pearlgroup.no

Singapore

Pearl Care Singapore PTE LTD
9 Temasek Boulevard
31F Suntec Tower 2
Singapore 038989

Are Gløersen
+65 915 048 94
are.gloersen@pearlgroup.no

Helsinki

Pearl Finland Oy
Meritullinkatu 1
00170 Helsinki

Tuomas Haimi
+358 10 579 84 70
tuomas.haimi@pearlgroup.fi

Tampere

Pearl Finland Oy
Koskikatu 7 A 2
33100 Tampere

Helena Järvi
 +35810 579 8471
helena.jarvi@pearlgroup.fi

Gdansk

Convert Group Polska Sp. z o.o.
Al. Grunwaldzka 472C, Olivia Star Building
80-309 Gdańsk

Marzena Poiret
+48 731 210 882
marzena@pearlconvert.no

Ledelsen
Trond Skjellerud

CEO Pearl Group

trond.skjellerud@pearlgroup.no
+47 45 002 800

Bernhard Olsen

Managing Director PearlCare

bernhard.olsen@pearlgroup.no
+47 957 06 042

Carl Östholm

Managing Director ERP

carl.ostholm@pearlgroup.se
+46 708 31 98 02

Torkel Johannessen

Managing Director Commerce

torkel@pearlconvert.no
+47 458 60 292

Tom Berget

CCO

tom.berget@pearlgroup.no
+47 932 87 712

Therese Mellegård
Trond Pedersen

Director International Operations

trond.pedersen@pearlgroup.no
+47 995 07 750

Ingemar Goksøyr

CFO

ingemar.goksoyr@pearlgroup.no
+47 90 60 10 00

Stian Green

COO & CEO Pearl Norway

stian.green@pearlgroup.no
+47 920 11 808

Per Bengtson

CEO Pearl Sweden

per.bengtson@pearlgroup.se
+46 736 336 257

 

Helena Järvi

CEO Pearl Finland

helena.jarvi@pearlgroup.fi
 +35810 579 8471


Tuomas Haimi

COO Pearl Finland

tuomas.haimi@pearlgroup.fi
+358 10 579 84 70

Armands Slihte

CEO Pearl Latvia

armands.slihte@pearlgroup.no
+37 126 539 878


 

Marzena Poiret

Country Director Poland

marzena@pearlconvert.no
+48 731 210 882

_D0A6359_lavoppl_foto_erik_thallaug

Hva er PearlCare?

PearlCare ivaretar behov og aktiviteter i løsningenes drifts- og forvaltningsfase. Det vil si alt som skjer etter at du går på lufta med en ny løsning. Vi støtter deg når du har behov for det og foreslår forbedringer og tiltak vi ser bør utføres for å forenkle eller styrke forretningshverdagen til din bedrift.

PearlCare leverer både basis- og driftstjenester, løpende support innen alle applikasjonsområder i SAP, Salesforce og AWS. I tillegg videreutvikler vi løsningene og gir strategisk rådgivning for å møte bransjetrender og ligge i forkant av ny teknologi.

Vi tar totalansvar for din forretningshverdag og fokuserer på å ha et tett samspill på daglig basis og over tid. Som kunde skal du oppleve at du blir tatt vare på, at vi har evne til å løse problemer og at driften er stabil og forutsigbar. Med dette som bakgrunn lanserte vi konseptet PearlCare i 2012.

_D0A6309_2_foto_erik_thallaug

Kundetilpasset modell

Ingen kunder er like. Vi tilpasser derfor forvaltningsmodellen til hver bedrift, og sammen med deg kommer vi frem til hva som er riktig nivå, innhold og omfang. På bakgrunn av dette definerer vi tjenestene du trenger, og lager en felles organisatorisk plattform. Da lykkes din bedrift over tid.


Aktivitetene omfatter blant annet:

  • Rådgivning
  • Daglig brukersupport
  • Applikasjonsforvaltning
  • Ønsker om endringer og videreutvikling
  • Kompetanseoverføring og opplæring
  • System- og grensesnitt monitorering 

Kompetanse

Vi har et tungt fagmiljø og kompetanse som dekker både SAP og andre løsninger. PearlCare benytter daglig hele denne bredden av kompetanse, og trekker inn nødvendige ressurser for å løse en problemstilling på best mulig måte. PearlCare leverer basiskonsulenter, monitorering, drift, utviklere, applikasjonskonsulenter, løsningsarkitekter og rådgivere.