Burger
Kontorer
Lysaker

Lysaker 45
1366 Lysaker
Oslo, Norge

Stian Green
+47 920 11 808
stian.green@pearlgroup.no

Sandefjord

Østre Kullerød 4
3241 Sandefjord

Stian Green
+47 920 11 808
stian.green@pearlgroup.no

Stockholm

Rosenborgsgatan 12
SE-169 74 Solna 
Sweden

Carl Östholm
+46 708 31 98 02
carl.ostholm@pearlgroup.se

Göteborg

Fabrikstorget 1
412 50 Göteborg
Sverige

Per Bengtson
+46 73 633 62 57
per.bengtson@pearlgroup.se

Malmö

Hyllie Stationstorg 31
215 32 Malmö
Sverige

Johan Linde
+46 704 444 551
johan.linde@pearlgroup.se 

Kyiv

Gulliver, 1A Sportyvna Square
01023 Kyiv
Ukraina

Trond Pedersen
+47 995 07 750
trond.pedersen@pearlgroup.no

Riga

Krišjāņa Valdemāra street 21 - 20
Riga, LV-1010
Latvia

Armands Slihte
+ 37 126 539 878
armands.slihte@pearlgroup.no

Singapore

Pearl Care Singapore PTE LTD
9 Temasek Boulevard
31F Suntec Tower 2
Singapore 038989

Are Gløersen
+65 915 048 94
are.gloersen@pearlgroup.no

Helsinki

Pearl Finland Oy
Meritullinkatu 1
00170 Helsinki

Tuomas Haimi
+358 10 579 84 70
tuomas.haimi@pearlgroup.fi

Tampere

Pearl Finland Oy
Koskikatu 7 A 2
33100 Tampere

Helena Järvi
 +35810 579 8471
helena.jarvi@pearlgroup.fi

Gdansk

Convert Group Polska Sp. z o.o.
Al. Grunwaldzka 472C, Olivia Star Building
80-309 Gdańsk

Marzena Poiret
+48 731 210 882
marzena@pearlconvert.no

Ledelsen
Trond Skjellerud

CEO Pearl Group

trond.skjellerud@pearlgroup.no
+47 45 002 800

Bernhard Olsen

Managing Director PearlCare

bernhard.olsen@pearlgroup.no
+47 957 06 042

Carl Östholm

Managing Director ERP

carl.ostholm@pearlgroup.se
+46 708 31 98 02

Torkel Johannessen

Managing Director Commerce

torkel@pearlconvert.no
+47 458 60 292

Tom Berget

CCO

tom.berget@pearlgroup.no
+47 932 87 712

Therese Mellegård
Trond Pedersen

Director International Operations

trond.pedersen@pearlgroup.no
+47 995 07 750

Ingemar Goksøyr

CFO

ingemar.goksoyr@pearlgroup.no
+47 90 60 10 00

Stian Green

COO & CEO Pearl Norway

stian.green@pearlgroup.no
+47 920 11 808

Per Bengtson

CEO Pearl Sweden

per.bengtson@pearlgroup.se
+46 736 336 257

 

Helena Järvi

CEO Pearl Finland

helena.jarvi@pearlgroup.fi
 +35810 579 8471


Tuomas Haimi

COO Pearl Finland

tuomas.haimi@pearlgroup.fi
+358 10 579 84 70

Armands Slihte

CEO Pearl Latvia

armands.slihte@pearlgroup.no
+37 126 539 878


 

Marzena Poiret

Country Director Poland

marzena@pearlconvert.no
+48 731 210 882

Skrevet av


Andreas Landmark

Publisert


14.10.2021

Hva er greia med Headless Commerce?

frontpage-ill

Mange av oss har nok gjort nettkjøp som var såpass impulsive at vi mentalt sendte Forbrukertilsynet en liten takk for angreretten. Men til tross for hva det kan høres ut som, så har headless commerce lite å gjøre med hodeløs netthandel. Så hva er det egentlig alle prater om, og hvorfor skal vi bry oss?

 

La oss først ta en liten runde på begrepet headless. Headless er navnet på et arkitekturprinsipp hvor backend – den delen eller de delene av systemet som har ansvar for data og forretningslogikk – ikke har et eget presentasjonslag. I stedet er funksjoner og data gjort tilgjengelig i API-er (application programming interface – kort forklart standardiserte måter for applikasjoner å snakke med hverandre). Derfor brukes også ofte begrepet API first til å betegne ideen om at man bygger og utvikler backend-funksjonalitet først og fremst for møte en spesifikasjon av hvordan API-et skal fungere, heller enn hvordan det grafiske brukergrensesnittet (GUI-et) skal oppføre seg.

Fremveksten av denne måten å tenke på er på mange måter drevet av den omfattende forretningsdigitaliseringen som vi alle har vært med på de siste 15 årene – enten vi har ligget i front og ridd toppen av bølgen eller blitt revet med av strømmen, rådville og maktesløse.

Etterhvert som netthandel og andre former for digital tjenesteytelse har gått fra å være en marginal sidegesjeft til å bli den primære leveransemodellen for de aller fleste bedrifter som tar mål av seg til å være med i kampen om kundene, har også de tilhørende tekniske løsningene vokst i betydning, størrelse og ikke minst kompleksitet.

 

Der den spede begynnelsen på «nettbutikken» eller «hjemmesiden» gjerne var en enkeltstående publiseringsløsning der både input og output ble håndtert manuelt av en eller to dedikerte ildsjeler, er dagens løsninger gjerne nærmest levende organismer som prosesserer store mengder data og kjører gjennom store omsetningssummer i en rasende fart.

«Forståelsen av hvor viktig web-løsningene er, har blitt sterkere i alle deler av forretningsorganisasjonen. I kjølvannet av den forståelsen kommer gjerne en flodbølge av forespørsler om innsikt, rapporter og ikke minst behov.»

En flodbølge av behov

Forståelsen av hvor viktig webløsningene er, har samtidig blitt sterkere i alle deler av forretningsorganisasjonen. I kjølvannet av den forståelsen kommer gjerne en flodbølge av forespørsler om innsikt, rapporter og ikke minst behov. Alle i forretningen som eier en eller annen KPI, blir før eller senere bevisst på forholdet mellom bedriftens tilstedeværelse på nett og deres egne mål – sannsynligvis til både glede og frustrasjon for bedriftens Ecommerce Manager, Head of Marketing, Chief Digital Officer eller hvem det måtte være som har ansvar for å omsette strategi til digital kundeopplevelse.

Stadig mer innhold skal produseres og publiseres, i stadig høyere takt, og med stadig strengere krav til kvalitet. Behovet for å eliminere manuelle prosesser melder seg. Krav til nye funksjoner og design-endringer kommer på løpende bånd og de skal leveres raskt til markedet, måles og re-itereres hyppig – i tråd med moderne rammeverk.

 

Det er i lys av slike sammensatte behov at verdien av forretningssystemer som er iboende integrasjonsvennlige, best kan forstås. Det er nemlig en av de viktigste fordelene med en headless eller API first tilnærming: At integrasjonsvennlighet ligger i sakens natur. Et førende designprinsipp er at data og funksjoner først og fremst skal eksponeres i API-er.

Nye muligheter til å skape forretningsverdi på måter som er annerledes enn opprinnelig tiltenkt har en tendens til å åpenbare seg etterhvert. Med lettere tilgang blir terskelen lavere for å benytte seg av slike muligheter. Dette er en av årsakene til at man gjerne forventer kortere time to market på nye initiativ, med headless-løsninger.

Pearl Group - Head, API, Back-end

Friksjonsfritt og enkelt

La oss for eksempel si at markedsavdelingen ønsker å hente ordre- og handlekurvdata fra nettbutikken over til email marketing-systemet for å kunne sette opp retargeting og transaksjonsbaserte dialoger. En headless commerce-løsning vil typisk allerede ha eksisterende API-er for ordre og handlevogner, ferdig kjørende i test og produksjon og med dokumentasjon attåt. I beste fall dekker disse hele behovet, og den nye konsumenten kan begynne på jobben fra siden uten videre og med minimal support.

Eller man kan se for seg et B2B-scenario der større kunder ønsker å hente produkter med priser og tilgjengelighet direkte inn i sitt eget innkjøpssystem, og plassere ordre derfra. Igjen er dette noe en headless commerce-løsning støtter naturlig. Med god sannsynlighet vil innkjøpssystemet kunne bruke de samme API-ene som nettbutikkens egen web-app allerede bruker, mer eller mindre uendret.

Slik kan altså én gjennomtenkt headless commerce-løsning støtte flere forskjellige måter å levere de samme dataene, funksjonene og tjenestene. Hvis man allerede har en godt utviklet nettbutikk på web, og for eksempel finner behov for å tilby en mobil-app for noe av funksjonaliteten som ligger i den, er veien mye kortere med en headless-løsning. Ettersom tjenestene allerede ligger der trenger app-utviklerne i prinsippet bare tilgang og dokumentasjon for å komme i gang. Typisk er API-ene også strukturert slik at det er enkelt å bygge appen stegvis også, én tjeneste av gangen.

Denne separasjonen av frontend fra backend er i seg selv med på å fjerne friksjon fra design- og utviklingssyklusen, fordi det letter behovet for samkjøring og lar forskjellige typer ressurser jobbe mer uavhengig av hverandre. Med andre ord kan man si at en headless commerce-løsning langt på vei fasiliterer smidig utvikling, og det er som kjent et stort konkurransefortrinn for alle som jobber med kundeopplevelser å ha smidige prosesser i bunnen.

 

Ønsker du å vite mer?

Kontakt Andreas Landmark

andreas.landmark@pearlgroup.no