Burger
Kontorer
Lysaker

Lysaker 45
1366 Lysaker
Oslo, Norge

+47 957 06 042
bernhard.olsen@pearlgroup.no

Sandefjord

Østre Kullerød 4
3241 Sandefjord

+47 957 06 042
bernhard.olsen@pearlgroup.no

Stockholm

Rosenborgsgatan 12
SE-169 74 Solna 
Sweden

+46 708 31 98 02
carl.ostholm@pearlgroup.se

Göteborg

Datavägen 14A
436 32 Göteborg
Sverige

+46 73 633 62 57
per.bengtson@pearlgroup.se

Malmö

Hyllie Stationstorg 31
215 32 Malmö
Sverige

Johan Linde
+46 704 444 551
johan.linde@pearlgroup.se 

Kyiv

Gulliver, 1A Sportyvna Square
01023 Kyiv
Ukraina

+47 995 07 750
trond.pedersen@pearlgroup.no

Riga

Krišjāņa Valdemāra street 21 - 20
Riga, LV-1010
Latvia

+ 37 126 539 878
armands.slihte@pearlgroup.no

Singapore

Pearl Care Singapore PTE LTD
9 Temasek Boulevard
31F Suntec Tower 2
Singapore 038989

+65 915 048 94
Are Gløersen

Helsinki

Pearl Finland Oy
Meritullinkatu 1
00170 Helsinki

Helena Järvi
 +35810 579 8471
helena.jarvi@pearlgroup.fi

Tuomas Haimi
+358 10 579 84 70
tuomas.haimi@pearlgroup.fi

Ledelsen
Trond Skjellerud

CEO Pearl Group

trond.skjellerud@pearlgroup.no
+47 45 002 800

Tom Berget

Business Development Director

tom.berget@pearlgroup.no
+47 932 87 712

Therese Mellegård

Project Director

therese.mellegaard@pearlgroup.no
+47 415 03 212

Bernhard Olsen

CEO Pearl Norway

bernhard.olsen@pearlgroup.no
+47 957 06 042

Ingemar Goksøyr

CFO

ingemar.goksoyr@pearlgroup.no
+47 90 60 10 00

Stian Green

Director Pearl Care

stian.green@pearlgroup.no
+47 920 11 808

Trond Pedersen

Director International Operations

trond.pedersen@pearlgroup.no
+47 995 07 750

Carl Östholm

CEO Pearl Sweden

carl.ostholm@pearlgroup.se
+46 708 31 98 02

Helena Järvi

CEO Pearl Finland

helena.jarvi@pearlgroup.fi
 +35810 579 8471

Tuomas Haimi

COO Pearl Finland

tuomas.haimi@pearlgroup.fi
+358 10 579 84 70

Armands Slihte

CEO Pearl Latvia

armands.slihte@pearlgroup.no
+37 126 539 878


 

Tuomas Haimi

COO Pearl Finland

tuomas.haimi@pearlgroup.fi
+358 10 579 84 70

Skrevet av


Pearl Group

Publisert


06.01.2021

Kompletts migrering til Microsoft Azure

newsItem-1199cf370908

Komplett har migrert fra egne datasentre til Microsoft Azure. Les om hvordan det gikk.

 

Bakgrunn

Komplett driftet alle systemer og servere i Sandefjord i egne datasentre. Hardwaren begynte å bli moden for å utskiftes. Løsningen de hadde var skalert til å takle økninger i trafikken ved kampanjer eller perioder med mye pågang. I de periodene trafikken var normal fikk ikke Komplett utnyttet den ekstra kapasiteten og den eksisterende løsningen var overdimensjoner i forhold til dette.

Tiden var inne for å ta en beslutning om selskapet skulle oppgradere sin egen serverpark eller endre på strategien. Komplett ønsket også å modernisere webplattformen sin og optimalisere bruken av hardware når pågangen til de ulike netthandelssidene økte. Dette er spesielt viktig på dager som Black Friday, julehandelen og andre kampanjeperioder. I løpet av denne prosessen hadde selskapet mange diskusjoner. De besluttet at de også ønsket å slutte å drifte sin egen infrastruktur og bygge intern kompetanse på området. 

Å gå over til en skystrategi ble et naturlig valg. De så at en skybasert infrastruktur ville dekke behovet for samtlige punkter beskrevet over. Komplett ville kunne utnytte dynamisk skalering av servere for å skalere opp i perioder hvor trafikk og belastning var større enn normalt, og slippe å kjøre på ubrukt kapasitet resten av året.

Ved å ha en skybasert løsning slipper Komplett å tenke på innkjøp og vedlikehold av hardware, og heller øke fokuset på forretningsutvikling. De har også mulighet til å outsource større deler av IT-tjenestene til partnere. Disse partnerne er Pearl på SAP, og Atea på infrastruktur.

Strategien

Beslutningen ble tatt om at alt som kunne flyttes skulle flyttes ut. Microsoft Azure ble valgt som skyplattform for alt.

Det som skulle flyttes ble delt opp i 3 hovedkategorier:

  • WEB
  • SAP
  • Kontorstøtte

Noen servere/tjenester kan foreløpig ikke flyttes da de trenger nærhet til komponenter som må stå i Sandefjord (lagerroboter etc.).


Gjennomføringen

Beslutning om å migrere til skyen kom raskt og ble tatt rett før påsken i 2018, og prosjektet skulle starte så snart som mulig.

Tre kategorier med servere/systemer ble delt i tilsvarende tre prosjekter (WEB, SAP og Kontorstøtte). Dette innebar et tett samarbeid mellom Komplett, Pearl og Atea. Migreringsplaner ble laget og miljøet i Microsoft Azure var raskt på plass. Pearl hadde ansvaret for migrering av hele SAP-plattformen til Azure.

Prosjektgjennomføringen var komplekst fordi tre prosjekter skulle styres parallelt med kryssende tidslinjer og integrasjoner som gikk mellom systemene fra de forskjellige prosjektene. Dette krever godt samarbeid mellom partene (Komplett, Pearl og Atea) samt tydelig og god kommunikasjon. Det var også et absolutt krav at planene var tydelige, og at partene var flinke til å snu seg rundt raskt dersom endringer i planene var nødvendig.

Det ble satt en deadline at samtlige servere/systemer skulle være migrert innen utgangen av september 2018. Migreringsplanen til SAP ble delt opp i to faser:

  1. Systemer som skulle flyttes før sommeren (juli 2018)
  2. Systemer som skulle flyttes etter sommeren (august 2018)


Utfordringer og resultater

Foreløpig ser prosjektgjennomføringen lovende ut. Det ser ut som planen for migreringen av SAP blir gjennomført som planlagt. Siste system skal migreres i slutten av august.


Vi opplevde noen utfordringer rundt mindre virtuelle maskiner i Microsoft Azure, og dette ble løst gjennom dialog med Atea og Microsoft.


Planene har underveis vært dynamiske, da det var mange ukjente faktorer. Dette har vært løst med planer som har blitt hyppig oppdatert og kommunisert til prosjektet.


Frokostseminar 11. september 

Pearl, Microsoft og Atea inviterer til frokostseminar den 11. september kl. 08.00–10.00 i Microsofts lokaler på Lysaker. Blant annet kommer Jostein Tuhus Sørli fra Komplett for å fortelle om deres opplevelse av migrering til Microsoft Azure.


For mer informasjon om agendaen og påmelding, gå inn her: https://mailchi.mp/3135ffb22e6b/sap-on-azure