Burger
Kontorer
Lysaker

Strandveien 8, inngang B, 6. etasje
1366 Lysaker
Oslo, Norge

+47 957 06 042
bernhard.olsen@pearlgroup.no

Sandefjord

Østre Kullerød 4
3241 Sandefjord

+47 957 06 042
bernhard.olsen@pearlgroup.no

Stockholm

Rosenborgsgatan 12
SE-169 74 Solna 
Sweden

+46 708 31 98 02
carl.ostholm@pearlgroup.se

Göteborg

Lindholmspiren 7c
417 56 Göteborg
Sverige

+46 73 633 62 57
per.bengtson@pearlgroup.se

Kyiv

Gulliver, 1A Sportyvna Square
01023 Kyiv
Ukraina

+47 995 07 750
trond.pedersen@pearlgroup.no

Riga

Krišjāņa Valdemāra street 21 - 20

Riga, LV-1010

Latvia

+47 995 07 750
trond.pedersen@pearlgroup.no

Singapore

Pearl Care Singapore PTE LTD
9 Temasek Boulevard
31F Suntec Tower 2
Singapore 038989

+47 932 87 712
tom.berget@pearlgroup.no

Ledelsen
Geir Thoresen

CEO Pearl Group

geir.thoresen@pearlgroup.no
+47 976 71 574

Tom Berget

Business Development Director

tom.berget@pearlgroup.no
+47 932 87 712

Therese Mellegård

Project Director

therese.mellegaard@pearlgroup.no
+47 415 03 212

Bernhard Olsen

CEO Pearl Norway

bernhard.olsen@pearlgroup.no
+47 957 06 042

Øystein Karevold

CFO

oystein.karevold@pearlgroup.no
+47 93 45 60 47

Stian Green

Director Pearl Care

stian.green@pearlgroup.no
+47 920 11 808

Trond Pedersen

Director International Operations

trond.pedersen@pearlgroup.no
+47 995 07 750

Carl Östholm

CEO Pearl Sweden

carl.ostholm@pearlgroup.se
+46 708 31 98 02

Pearl Apper

Kategori
02.06.2022

POSMonitor@Pearl

POSMonitor@Pearl er et verktøy for monitorere flyten mellom salg i kasse (POS) og SAP.

02.06.2022

PurchaseOrderList@Pearl

Innkjøpsordrelisten forenkler arbeidet for innkjøpere og ledere, ved å gi rask og god tilgang til informasjon om innkjøpsordre.

02.06.2022

InStoreCount@Pearl-suite

InStoreCount@Pearl-suite er Pearls løsning for varetelling i SAP. Suiten forenkler og forbedrer varetellingen med tre koblede Fiori apper.

02.06.2022

IDOCCockpit@Pearl

IDOCCockpit@Pearl er et overbygg over EDI meldinger som går feil. I dag finnes standard transaksjon /BD87 i SAP, men IDOCCockpit@Pearl reduserer kompleksiteten ved å forenkle avvikshånteringen av IDOC-meldinger for forretningen.

02.06.2022

PriceSync@Pearl

PriceSync@Pearl er en løsning for å masseoppdatere priser i SAP basert på filer eller EDI fra leverandører.

02.06.2022

SalesOrderImport@Pearl

SalesOrderImportTool@Pearl er Pearls løsning som hjelper med raskt å importere salgsordre fra Excel til SAP.

02.06.2022

FinanceDocumentUploadTool@Pearl

Pearl's mal for masse FI-innlegg via filopplasting gir SAP-brukere et verktøy for å postere store, flere eller repeterende dokumenter fra et Excel- eller CSV-format.

02.06.2022

EHF3.0@Pearl

Pearl har utviklet en EHF-løsning for SAPs økonomistyringssystemer. Løsningen gjør det svært enkelt med elektronisk fakturering og brukes av en rekke av våre kunder.

02.06.2022

POS -Point og Sales

Pearl tilbyr kasseløsninger fra flere aktører i markedet. For å få en omnikanal løsning til å fungere sømløst, må POS løsningen integreres med ERP og andre kanaler som eHandelsplattform, elektronisk markedsføring, sosiale medier og lojalitetsprogram.

02.06.2022

EasyPO@Pearl

EasyPO (transaksjonskode: ZEP) er et program for å hjelpe innkjøperen i arbeidshverdagen.

02.06.2022

EasyInvoice@Pearl

Easyinvoice@Pearl er Pearl sin standardmal for inngående fakturabehandling. Behandlingen starter med at faktuaer blir mottatt av kunden i mange ulike formater (f.eks EDI, EHF, scannet inn fra fysisk faktura) for å så bli omgjort til iDocs for å passe inn i SAP.