Burger
Kontorer
Lysaker

Lysaker 45
1366 Lysaker
Oslo, Norge

Stian Green
+47 920 11 808
stian.green@pearlgroup.no

Sandefjord

Østre Kullerød 4
3241 Sandefjord

Stian Green
+47 920 11 808
stian.green@pearlgroup.no

Stockholm

Rosenborgsgatan 12
SE-169 74 Solna 
Sweden

Carl Östholm
+46 708 31 98 02
carl.ostholm@pearlgroup.se

Göteborg

Fabrikstorget 1
412 50 Göteborg
Sverige

Per Bengtson
+46 73 633 62 57
per.bengtson@pearlgroup.se

Malmö

Hyllie Stationstorg 31
215 32 Malmö
Sverige

Johan Linde
+46 704 444 551
johan.linde@pearlgroup.se 

Kyiv

Gulliver, 1A Sportyvna Square
01023 Kyiv
Ukraina

Trond Pedersen
+47 995 07 750
trond.pedersen@pearlgroup.no

Riga

Krišjāņa Valdemāra street 21 - 20
Riga, LV-1010
Latvia

Armands Slihte
+ 37 126 539 878
armands.slihte@pearlgroup.no

Singapore

Pearl Care Singapore PTE LTD
9 Temasek Boulevard
31F Suntec Tower 2
Singapore 038989

Are Gløersen
+65 915 048 94
are.gloersen@pearlgroup.no

Helsinki

Pearl Finland Oy
Meritullinkatu 1
00170 Helsinki

Tuomas Haimi
+358 10 579 84 70
tuomas.haimi@pearlgroup.fi

Tampere

Pearl Finland Oy
Koskikatu 7 A 2
33100 Tampere

Helena Järvi
 +35810 579 8471
helena.jarvi@pearlgroup.fi

Gdansk

Convert Group Polska Sp. z o.o.
Al. Grunwaldzka 472C, Olivia Star Building
80-309 Gdańsk

Marzena Poiret
+48 731 210 882
marzena@pearlconvert.no

Ledelsen
Trond Skjellerud

CEO Pearl Group

trond.skjellerud@pearlgroup.no
+47 45 002 800

Bernhard Olsen

Managing Director PearlCare

bernhard.olsen@pearlgroup.no
+47 957 06 042

Carl Östholm

Managing Director ERP

carl.ostholm@pearlgroup.se
+46 708 31 98 02

Torkel Johannessen

Managing Director Commerce

torkel@pearlconvert.no
+47 458 60 292

Tom Berget

CCO

tom.berget@pearlgroup.no
+47 932 87 712

Therese Mellegård
Trond Pedersen

Director International Operations

trond.pedersen@pearlgroup.no
+47 995 07 750

Ingemar Goksøyr

CFO

ingemar.goksoyr@pearlgroup.no
+47 90 60 10 00

Stian Green

COO & CEO Pearl Norway

stian.green@pearlgroup.no
+47 920 11 808

Per Bengtson

CEO Pearl Sweden

per.bengtson@pearlgroup.se
+46 736 336 257

 

Helena Järvi

CEO Pearl Finland

helena.jarvi@pearlgroup.fi
 +35810 579 8471


Tuomas Haimi

COO Pearl Finland

tuomas.haimi@pearlgroup.fi
+358 10 579 84 70

Armands Slihte

CEO Pearl Latvia

armands.slihte@pearlgroup.no
+37 126 539 878


 

Marzena Poiret

Country Director Poland

marzena@pearlconvert.no
+48 731 210 882

Skrevet av


Pearl Group

Publisert


06.12.2022

ArticleMonitor

Screenshot 2022-12-06 at 13.46.35

Monitoren er en akselerator utviklet av Pearl Group for å lage og vedlikeholde materialmasterdata og materialrelaterte masterdataobjekter basert på filopplastinger. Filene mottas fra leverandører gjennom en integrasjon og samles inn av løsningen som skal leses. Det er også mulig å laste opp manuelt opprettede excel-filer for materialoppretting direkte i SAP S/4HANA. Dette fører til at artikkelmonitoren har vært den eneste løsningen for å opprette material.

Før et materiale er klart til å brukes av prosessene i SAP S/4HANA, må dataene berikes med SAP S/4HANA relevant informasjon. Det må også opprettes en kjøpsinfopost og materialet må tilordnes de riktige sortimentene og artikkelhierarkiene. Alt dette vil bli håndtert totalt av artikkelmonitoren. Denne løsningen vil føre til mindre vedlikehold, høyere masterdatakvalitet og en automatisering av hele materialskapingsprosessen.


Løsningen støtter ulike filformater, og den er svært fleksibel på en slik måte at felt i SAP S/4HANA blir kartlagt mot informasjonen som er gitt i filen. Validering av dataene som er oppgitt i filen er en sentral del av løsningen. Feil og advarsler er uthevet slik at for eksempel duplikater og feil eller manglende data kan rettes opp før dataene opprettes eller endres i SAP S/4HANA. Artikkelmonitoren kan kjøres i godkjenningsmodus. Dette betyr at hver av linjeelementene som representerer et materiale må godkjennes før det kan opprettes. Materialene som ikke er godkjent blir ikke opprettet i SAP S/4HANA og forsvinner fra arbeidslisten.


Artikkelmonitoren kan også brukes til å automatisk endre materialinformasjon basert på mottatte filer. Dette er høyst relevant for prisendringer og leverandørlagerinformasjon. En godkjenning er da ikke nødvendig siden materialet allerede er opprettet.

Når artikkelmonitoren er implementert, er det nødvendig med justeringer slik at løsningen fullt ut kan støtte kundens komplette materialopprettingsprosess. Hver kunde har kundespesifikke attributter som må håndteres, og selve berikelsesprosessen vil også være forskjellig siden kundene har forskjellig logikk for å drive standard SAP S/4HANA-felt. Dersom det ikke er mulig å berike et materiale eller en materialtype automatisk basert på logikk, kan de aktuelle feltene også gjøres redigerbare i artikkelmonitoren direkte. Søkefilteret i artikkelmonitoren må også forbedres slik at Kunden kan søke etter det relevante materialet etter de ønskede attributtene.