Burger
Kontorer
Lysaker

Lysaker 45
1366 Lysaker
Oslo, Norge

+47 957 06 042
bernhard.olsen@pearlgroup.no

Sandefjord

Østre Kullerød 4
3241 Sandefjord

+47 957 06 042
bernhard.olsen@pearlgroup.no

Stockholm

Rosenborgsgatan 12
SE-169 74 Solna 
Sweden

+46 708 31 98 02
carl.ostholm@pearlgroup.se

Göteborg

Datavägen 14A
436 32 Göteborg
Sverige

+46 73 633 62 57
per.bengtson@pearlgroup.se

Malmö

Hyllie Stationstorg 31
215 32 Malmö
Sverige

Johan Linde
+46 704 444 551
johan.linde@pearlgroup.se 

Kyiv

Gulliver, 1A Sportyvna Square
01023 Kyiv
Ukraina

+47 995 07 750
trond.pedersen@pearlgroup.no

Riga

Krišjāņa Valdemāra street 21 - 20
Riga, LV-1010
Latvia

+ 37 126 539 878
armands.slihte@pearlgroup.no

Singapore

Pearl Care Singapore PTE LTD
9 Temasek Boulevard
31F Suntec Tower 2
Singapore 038989

+65 915 048 94
Are Gløersen

Helsinki

Pearl Finland Oy
Meritullinkatu 1
00170 Helsinki

Helena Järvi
 +35810 579 8471
helena.jarvi@pearlgroup.fi

Tuomas Haimi
+358 10 579 84 70
tuomas.haimi@pearlgroup.fi

Ledelsen
Trond Skjellerud

CEO Pearl Group

trond.skjellerud@pearlgroup.no
+47 45 002 800

Tom Berget

Business Development Director

tom.berget@pearlgroup.no
+47 932 87 712

Therese Mellegård

Project Director

therese.mellegaard@pearlgroup.no
+47 415 03 212

Bernhard Olsen

CEO Pearl Norway

bernhard.olsen@pearlgroup.no
+47 957 06 042

Ingemar Goksøyr

CFO

ingemar.goksoyr@pearlgroup.no
+47 90 60 10 00

Stian Green

Director Pearl Care

stian.green@pearlgroup.no
+47 920 11 808

Trond Pedersen

Director International Operations

trond.pedersen@pearlgroup.no
+47 995 07 750

Carl Östholm

CEO Pearl Sweden

carl.ostholm@pearlgroup.se
+46 708 31 98 02

Helena Järvi

CEO Pearl Finland

helena.jarvi@pearlgroup.fi
 +35810 579 8471

Tuomas Haimi

COO Pearl Finland

tuomas.haimi@pearlgroup.fi
+358 10 579 84 70

Armands Slihte

CEO Pearl Latvia

armands.slihte@pearlgroup.no
+37 126 539 878


 

Tuomas Haimi

COO Pearl Finland

tuomas.haimi@pearlgroup.fi
+358 10 579 84 70

Skrevet av


Pearl Group

Publisert


06.12.2022

ArticleMonitor

Screenshot 2022-12-06 at 13.46.35

Monitoren er en akselerator utviklet av Pearl Group for å lage og vedlikeholde materialmasterdata og materialrelaterte masterdataobjekter basert på filopplastinger. Filene mottas fra leverandører gjennom en integrasjon og samles inn av løsningen som skal leses. Det er også mulig å laste opp manuelt opprettede excel-filer for materialoppretting direkte i SAP S/4HANA. Dette fører til at artikkelmonitoren har vært den eneste løsningen for å opprette material.

Før et materiale er klart til å brukes av prosessene i SAP S/4HANA, må dataene berikes med SAP S/4HANA relevant informasjon. Det må også opprettes en kjøpsinfopost og materialet må tilordnes de riktige sortimentene og artikkelhierarkiene. Alt dette vil bli håndtert totalt av artikkelmonitoren. Denne løsningen vil føre til mindre vedlikehold, høyere masterdatakvalitet og en automatisering av hele materialskapingsprosessen.


Løsningen støtter ulike filformater, og den er svært fleksibel på en slik måte at felt i SAP S/4HANA blir kartlagt mot informasjonen som er gitt i filen. Validering av dataene som er oppgitt i filen er en sentral del av løsningen. Feil og advarsler er uthevet slik at for eksempel duplikater og feil eller manglende data kan rettes opp før dataene opprettes eller endres i SAP S/4HANA. Artikkelmonitoren kan kjøres i godkjenningsmodus. Dette betyr at hver av linjeelementene som representerer et materiale må godkjennes før det kan opprettes. Materialene som ikke er godkjent blir ikke opprettet i SAP S/4HANA og forsvinner fra arbeidslisten.


Artikkelmonitoren kan også brukes til å automatisk endre materialinformasjon basert på mottatte filer. Dette er høyst relevant for prisendringer og leverandørlagerinformasjon. En godkjenning er da ikke nødvendig siden materialet allerede er opprettet.

Når artikkelmonitoren er implementert, er det nødvendig med justeringer slik at løsningen fullt ut kan støtte kundens komplette materialopprettingsprosess. Hver kunde har kundespesifikke attributter som må håndteres, og selve berikelsesprosessen vil også være forskjellig siden kundene har forskjellig logikk for å drive standard SAP S/4HANA-felt. Dersom det ikke er mulig å berike et materiale eller en materialtype automatisk basert på logikk, kan de aktuelle feltene også gjøres redigerbare i artikkelmonitoren direkte. Søkefilteret i artikkelmonitoren må også forbedres slik at Kunden kan søke etter det relevante materialet etter de ønskede attributtene.